Hybridarbetets vara eller icke vara

Att delvis jobba på distans och delvis på kontoret blev lösningen för många när pandemin slog till år 2020. Sedan dess har lärdomar och insikter om distansarbete infunnit sig. Även om flexibiliteten har många fördelar, finns även nackdelar och utmaningar att ta hänsyn till. Som alltid är det förstås högst individuellt vad som fungerar allra bäst, både för enskilda medarbetare och organisationen, men det är intressant att ta del av stora bolags slutsatser.

Hybridarbetets vara eller icke vara Läs mer »