Sverige tvåa på innovationstoppen

Innovation bidrar till utveckling och ekonomisk expansion. Glädjande nog finns Sverige i innovationstoppen internationellt sett. Visst, vi kan vara stolta, men vi ska även se till att fortsatt skapa rätt förutsättningar för innovation.

Innovation, detta ord som ibland kan kännas slitet och aningen missbrukat. Det finns olika definitioner och en återkommande är att se innovationer som nya lösningar vilka svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Just detta, att innovera – uppfinna, nyskapa, utveckla – är vi i Sverige enligt Global Innovation Index (GII) rysligt duktiga på. Vi ligger stadigt i toppen, på andra plats internationellt sett. 2022 sjönk vi tillfälligt ner till tredje plats då USA knep andraplatsen. Det är enbart Schweiz som utmanar oss som stabil etta.

Global Innovation Index skapades 2013 vid University of Oxford av Saïd Business Schools dekan, Soumitra Dutta, och publiceras av World Intellectual Property Organization (WIPO). I bedömningen undersöks fem förutsättningar och två utfall. Under förutsättningar bedöms våra institutioner, humankapital och forskning, infrastruktur, tillgång till kapital/investerare samt företagens kunskapsbas och förmåga att omsätta nya varor och tjänster. De två utfallskriterierna är ny teknik och kunskap samt immateriella värden och IT-tjänster.

Några av våra innovationer är Anders Celsius temperaturskala, Skype, Spotify, Bluetooth, blixtlåset, trepunktsbältet, gammakniven och massor av annat. Detta är onekligen en anledning att sträcka lite extra på sig och känna sig stolt. En annan god nyhet är att det är just innovation som bidrar till ekonomisk expansion. Nu gäller det att våra folkvalda fortsätter att satsa en del av budgeten på att ge alla våra innovatörer möjligheten att gör det de är bäst på.

Men allt handlar inte om stora, revolutionerande innovationer. Utvecklingsprojekt inom tillverkningsindustri och kreativa satsningar som tar cirkulär ekonomi till nya nivåer är viktiga exempel på ständigt aktuell och värdefull innovation.

För Vascaia är innovation ett viktigt område, exempelvis med koppling till hållbarhet där vi har ett starkt erbjudande. Många av de tillväxtföretag vi riktar oss till har innovativa satsningar som affärsområde och ständiga förbättringar är en metodik som i dag är aktuell för alla. I slutet av september 2023 var Västerås en träffpunkt för många inom IUC, Industriella Utvecklingscentra. Små och medelstora industriföretag är en viktigt och intressant målgrupp för Vascaia och värdefulla kontakter kunde knytas vid vårt besök på mässan.