Vilka trender formar framtidens arbetsliv?

När vi spanar om framgångsfaktorer i kommande tider landar vi i begrepp som kunskap och kreativitet, flexibilitet och nätverkande liksom tankekapacitet och spetskompetens. Viktiga komponenter där konsultens roll både kan stärkas och förstärka.

High Tech / High Touch. Detta begrepp myntades av framtidsforskaren John Naisbitt redan 1982. Han menar att teknologisk framgång bygger på de värden och upplevelser det skapar för människor. Alla kan i dag enkelt producera film, publicera böcker och fotografera men det krävs kunskap och kreativitet för att göra det bra och fängslande. Detta är lika applicerbart på företag som är beroende av omfattande tekniska system där medarbetarnas förmågor och kunskap är viktiga faktorer. Kreativitet, entreprenörskap och innovation kommer att efterfrågas, liksom tankekapacitet och spetskompetens. Den riktigt stora utmaningen för både arbetsgivare och den framtida arbetstagaren är att tränas inför arbeten som ännu inte finns.

Eran av Taylorismens löpandeband, konformitet och massproduktion ersätts med flexibilitet, transparens och nätverkande. Men baksidor finns, då det krävs förmåga att acceptera förändring och att kunna kasta av sig gamla invanda mönster och rutiner. Framtida produktivitet kommer att bli beroende av samhällets, företagens och individers förmåga att hantera den stress och psykiska ohälsa som eskalerar i vårt moderna samhälle. Vi är bara i början av en omställning som vi helt saknar överblick över.