Teamutveckling

LEDARSKAP & ORGANISATION

God arbetsmiljö och engagerade medarbetare har ett direkt samband med verksamhetens produktivitet och lönsamhet, det visar många studier. För att ligga på topp finns det ofta något som kan bli ännu bättre. Men vad får bäst effekt och hur blir medarbetare taggade och fokuserade på det som är viktigast för att nå framgång?

Tillsammanskraft!

Effektiva team skapas av ledare som känner sig själva och sina medarbetare. Och som har kunskap om individuella styrkor och utvecklingspotentialer och i vilken utvecklingsfas som teamet befinner sig i. Enligt forskningsbaserade modeller för grupputveckling krävs en klar bild av teamets mål, tydliga roller, ömsesidigt beroende, tydligt ledarskap, kommunikation och feedback, förmåga att fatta och genomföra beslut, struktur, samarbete och konflikthantering.

Vilka är dina utmaningar?

Finns problem i arbetsgruppen? Är du mitt i en omorganisation? Krävs nya arbetssätt? Behövs ett större fokus på arbetsmiljön? Eller vi du bara skapa ett ännu bättre team?

Nyckeln till framgång är engagerade medarbetare som förstår målen och uppgiften. Och som vill och kan prestera tillsammans. Vi hjälper dig att skapa handlingskraft. Du spar värdefull tid och kostnader genom att gå rakt på de viktigaste frågeställningarna.

• Vi tar pulsen på både individer och grupp
• Vi fångar in personliga tankar, känslor och förväntat agerande
• Tillsammans arbetar vi fram en konkret handlingsplan för ett nytt läge

Vilka blir effekterna?

Ord blir till handling när alla ges möjlighet att påverka. Engagemang och motivation ökar. Kompetens, vilja och handlingskraft frigörs och riktas mot ett gemensamt mål. Det ger ett smartare arbetssätt, nytändning och energi.

Vårt erbjudande

Med hjälp av vår digitala nulägesmätning får vi en ögonblicksbild av arbetssituationen. Det sker med en enda öppen fråga, utan påverkan eller styrning. Alla kommer till tals, enkelt och snabbt. Resultatet ger individernas subjektiva värdering och uppfattning om vad som är i fokus och vad som är viktigast att agera på. Alla involveras i att ta ett kollektivt ansvar för hållbar utveckling mot ökad effektivitet i arbetsprocesser och projekt.

Med tydlig värdegrund når du längre

Goda exempel inom Ledarskap & organisation hittar du här. Ta del av genomförda uppdrag och låt dig inspireras. Hör sedan av dig så tittar vi tillsammans på just ditt utgångsläge.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se