Författarnamn: Lena Ekberg

Hybridarbetets vara eller icke vara

Att delvis jobba på distans och delvis på kontoret blev lösningen för många när pandemin slog till år 2020. Sedan dess har lärdomar och insikter om distansarbete infunnit sig. Även om flexibiliteten har många fördelar, finns även nackdelar och utmaningar att ta hänsyn till. Som alltid är det förstås högst individuellt vad som fungerar allra bäst, både för enskilda medarbetare och organisationen, men det är intressant att ta del av stora bolags slutsatser.

Hybridarbetets vara eller icke vara Läs mer »

Processledning och chefsutbildning inom Almi

Ett företags framgång bygger på dess chefer och medarbetare. Att de har goda förutsättningar att bidra med sin kompetens, känna sig trygga i sitt självledarskap och ha möjlighet att utvecklas med bibehållen hälsa är en av de bästa investeringarna som kan göras för individens och företagets utveckling och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Processledning och chefsutbildning inom Almi Läs mer »