Processledning och chefsutbildning inom Almi

Ett företags framgång bygger på dess chefer och medarbetare. Att de har goda förutsättningar att bidra med sin kompetens, känna sig trygga i sitt självledarskap och ha möjlighet att utvecklas med bibehållen hälsa är en av de bästa investeringarna som kan göras för individens och företagets utveckling och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Processledning och chefsutbildning inom Almi Läs mer »