Identitet & profil

VARUMÄRKE & KOMMUNIKATION

Identitet och profil går hand i hand med varumärke och kommunikationsstrategi. Insikt om hur ditt varumärke uppfattas och hur identiteten fungerar är ett viktigt första steg. Därefter lägger vi planen för att förtydliga identiteten och forma profilen på ett sätt som stödjer det långsiktiga varumärkesarbetet.

Vad står ditt varumärke för i dag?

Alla delar av en målgrupp har en egen uppfattning om ditt varumärke utifrån sin bakgrund och förkunskap. Det är fullt naturligt. Med konsekvent varumärkesarbete blir bilderna så lika som möjligt över tid. Ett första steg är att analysera utgångsläget.

Är varumärket internt förankrat?

Varumärkesarbete tar alltid sin början i den egna verksamheten. Värdegrund, vision och kundlöfte måste kunna förstås och omsättas i handling av alla medarbetare i den organisation som ska kunna leverera i linje med varumärket. I analysfasen tar vi tempen på verksamheten och vi lägger sedan den handlingsplan som behövs för att göra dina medarbetare till goda varumärkesambassadörer.

Brand Book och visuell profil

Alla verksamheter behöver ha praktiska riktlinjer för att kunna bedriva konsekvent, enhetligt och effektivt varumärkesarbete. Det gäller både näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. I en Brand Book beskrivs varumärket genom en sammanfattning av värdegrunden, kundlöftet, visionen och kommunikationens långsiktiga byggstenar, medan den visuella delen av varumärket sammanfattas i ett profilprogram. 

Vårt erbjudande

Våra konsulter kan inta olika roller, exempelvis som rådgivare, projektledare, förändringsledare, interimschefer eller föredragshållare inom:

• Strategisk varumärkesutveckling – från förstudie till varumärkesplattform

• Marknadssegmentering – från marknadsundersökning och analys till kommunikationsstrategi

• Positionering – från varumärkeslöfte och kreativ lösning till lansering i rätt kanalVass profilering når längre

Hur kan vi effektivisera marknadsarbetet med stark och tydlig profilering? Ta del av exempel!

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se