Utveckling av ledningsgrupp

LEDARSKAP & ORGANISATION

Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens kultur och resultat. Därför finns det stor anledning att vässa arbetssätt och processer i ledningsgruppen.


Vad kännetecknar en väl fungerande ledningsgrupp?

Många organisationer har en kompetent ledningsgrupp, men deltagarna tar inte alltid ett gemensamt verksamhetsansvar utan ser ofta till det egna ansvarsområdet. Den skickligaste ledningsgruppen som skapar bäst resultat för sin organisation är ett tryggt team där alla jobbar med organisationens bästa för ögonen utan att bevaka sina särintressen. Man fokuserar på strategiska frågor i stället för att drunkna i det operativa. Då skapas en god kultur som sprids i organisationen.

Ledningsgruppens utmaningar

Att skapa intern effektivitet i gruppen – dvs nyttja varandras kompetenser och olikheter på ett konstruktivt sätt, utveckla en kultur av resultatfokus, samverkan, kommunikation och lärande. Och inte minst förtroende för varandra och relatera till varandra.

Att skapa organisatorisk effektivitet – undanröja hinder, prestera tillsammans, helhetssyn. Att skapa en kultur och struktur som stödjer den operativa verksamhetens effektiva resursutnyttjande.

Att utveckla strategisk kapacitet – i takt med förväntningar och förändringar i omvärlden. Anpassa verksamheten och balansera olika intressenters skilda och högst legitima krav på verksamheten.

Framgångsfaktorer i ledningsgruppens arbete

De viktigaste frågeställningarna att ha koll på är:
• Var är vi och vilka är vi?
• Vart ska vi?
• Hur tar vi oss dit?

Målet är att ledningsgruppen utvecklar gemensamma mål och arbetsmetoder. Då får deltagarna större förmåga att ta tillvara varandras styrkor. Resultatet blir ökad effektivitet och leverans med högre kvalitet till en lägre kostnad.

Vårt erbjudande

Tillsammans med ledningsgruppen inventerar vi nuläge, önskat läge, strategiska vägval och kritiska framgångsfaktorer samt sätter en målbild med nödvändiga steg framåt. Vi analyserar vilka perspektiv som är avgörande för att nå framgång, exempelvis kunder, medarbetare, ekonomi och arbetssätt. Vi har fokus både på struktur och kultur – med andra ord helhetssyn.

Med tydlig värdegrund når du längre

Goda exempel inom Ledarskap & organisation hittar du här. Ta del av genomförda uppdrag och låt dig inspireras. Hör sedan av dig så tittar vi tillsammans på just ditt utgångsläge.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
kontakt@vascaia.se