Värdegrund & organisering

LEDARSKAP & ORGANISATION

Framtidens organisationer måste vara flexibla och snabbfotade för att möta förändringar i omvärlden. Det gäller att förstå nuläget och ta höjd för framtiden.

Vad gör din organisation framgångsrik?

Vi lever i en snabbföränderlig värld där digitalisering, ökad globalisering och konkurrens utmanar etablerade strukturer och affärsmodeller. Etablerade företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut. Det krävs ofta någon typ av förflyttning av verksamheten. Förnyelse kan handla om allt från effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster. För att lyckas är det centralt att förstå kundens behov ur ett affärsmässigt perspektiv och att leda och organisera verksamheten med ett helhetsperspektiv på värdeskapande processer.

Få check på verksamheten med vår nulägesanalys

För att prioritera rätt åtgärder behöver man förstå både nuläget och framtiden. Vår nulägesanalys är en ”reality check” som visar hur verksamheten fungerar både ur ett internt och externt perspektiv.  För att samla så mycket information som möjligt används en kombination av metodik såsom intervjuer, gruppsamtal, observationer och interaktiva workshops. Vi involverar medarbetare som jobbar praktiskt i verksamheten. Kundperspektivet fångas med metoden ”kundresa”. Genom ett helhetsperspektiv kan vi därefter prioritera vilka områden som är viktigast att förändra eller utveckla och vilka åtgärder som ger mest värde.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi driver och projektleder olika typer av utvecklingsprojekt i näringsliv, myndigheter och kommuner. Utgångspunkten är alltid våra uppdragsgivares verklighet; vision, strategier och mål. Med djup kunskap, beprövad metodik och praktiska erfarenheter bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet och organisationskultur. I uppdragen agerar vi ofta förändringsledare, med ansvar från ”ax till limpa”, eller har rollen att stödja ledningen genom en utvecklingsprocess.

Vårt erbjudande

• Översyn av organisationsstruktur, gränssnitt, roller och ansvar
• Utveckling av effektiva processer och arbetssätt
• Förbättrad samverkan mellan olika delar, som stödfunktioner och kundnära roller
• Vision, målbild, strategier och handlingsplaner
• Identifiering och implementering av värdegrund i linje med verksamhetens vision

Med tydlig värdegrund når du längre

Goda exempel inom Ledarskap & organisation hittar du här. Ta del av genomförda uppdrag och låt dig inspireras. Hör sedan av dig så tittar vi tillsammans på just ditt utgångsläge.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se