Strategi & lönsamhet

AFFÄR & VERKSAMHET

Grunden för alla verksamheter är en lönsam och hållbar affärsmodell. Utformningen av den har stor betydelse för konkurrenskraften. Nyckeln till framgång är att jobba aktivt med affärsutveckling.

 

Tag ditt företag till en ny nivå – identifiera möjligheterna

När det är dags för förändring är det inte ovanligt att verksamheter går direkt till lösningsläge för att få snabba resultat. Risken att inte hamna rätt eller utnyttja resurser på bästa sätt är förstås uppenbar. Oavsett om din verksamhet är etablerad, nystartad eller i en tillväxtfas är det A och O att analysera nuläge, behov och möjligheter för ett framgångsrikt utvecklingsarbete eller effektiv förändring.

För långsiktig utveckling och lönsamhet

Omvärlden förändras ständigt, nya aktörer och koncept dyker upp på marknaden, behov och förväntningar hos kunder ändrar spelplanen. För att framtidssäkra affärer krävs även fokus på hållbarhet. Hållbarhetsarbetet får verklig kraft först när verksamhetens gröna strategi fungerar som ett filter för alla andra strategier och beslut. Hållbarhet ska vara en integrerad del av visionen och samtidigt skapa mervärden. 

Vascaia hjälper dig att navigera

Vad ska prioriteras och vilka idéer har bäst bärkraft? Vascaia hjälper dig att navigera. Vi arbetar med olika canvasmodeller för att identifiera vilka områden som behöver utvecklas – exempelvis insikter om kundsegment, vilket värde som levereras via vilken kanal och hur intäkter och kostnadsströmmar ser ut. Modellerna är även bra verktyg för att skapa samsyn och förståelse för interna frågor, såsom organisation och nyckelresurser, och kan ge underlag för en affärsidé eller diskussion om finansiering. Vi har stor vana av att hjälpa våra kunder att bena ut komplexa frågor som ska ställas innan besluten fattas.

Vårt erbjudande

• Förstudier för prioritering och beslutsunderlag
• Hållbarhet som konkurrensfördel genom förändringar i affärsmodellen
• Analyser, marknads- och kundstrategier som guidar mot tillväxt och lönsamhet
• Stöd och rådgivning från idé till erbjudande
• Företagstillväxt samt upp- och nedskalning

Rätt förberedelser är A och O

Har du rätt grund inför utforming av strategi och projektstart? Låt dig inspireras!

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se