Strategi & lönsamhet

AFFÄR & VERKSAMHET

Grunden för alla företag är en lönsam och hållbar affärsmodell. Utformningen av den har stor betydelse för konkurrenskraften. Nyckeln till framgång är att jobba aktivt med affärsutveckling.


Har du stelnat till och blivit en soffpotatis?

Många företag och myndigheter hoppar ofta direkt in i lösningsläge. Ibland används till och med den gamla lösningen som förlaga och endast en uppdatering görs när en större förändring egentligen krävs. Risken är då stor att man landar i samma lösning som man redan vet inte fungerar, men av bekvämlighetsskäl känns det fungerande.

För långsiktig utveckling och lönsamhet

En bra analys är en viktig grund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Omvärlden förändras ständigt, nya aktörer och koncept dyker upp på marknaden, behov och förväntningar hos kunder ändrar spelplanen. För att framtidssäkra affärer krävs även fokus på hållbarhet.

Hållbarhetsarbetet får verklig kraft först när verksamhetens gröna strategi fungerar som ett filter för alla andra strategier och beslut. Det handlar om att säkerställa att hållbarhet är en integrerad del av visionen och att samtidigt skapa mervärden. 

Vascaia hjälper dig att navigera

Det är inte alltid lätt att veta vad som ska prioriteras och vilka idéer som har bärkraft. Det största hindret för förändring är den mänskliga faktorn. Vi arbetar med olika canvasmodeller som ger en ögonblicksbild av verksamheten och identifierar vilka områden som behöver utvecklas – exempelvis insikter om kundsegment, vilket värde som levereras via vilken kanal och hur intäkter och kostnadsströmmar ser ut. Modellerna är även bra verktyg för att skapa samsyn och förståelse för interna frågor, såsom organisation och nyckelresurser, och kan ge underlag för en affärsidé eller diskussion om finansiering. Vi har stor vana av att hjälpa våra kunder att navigera igenom alla komplexa frågor som ska ställas innan beslut fattas om en framtida lösning.

Vårt erbjudande

• Förstudier för prioritering och beslutsunderlag
• Hållbarhet som konkurrensfördel genom förändringar i affärsmodellen
• Analyser, marknads- och kundstrategier som guidar mot tillväxt och lönsamhet
• Stöd och rådgivning från idé till köpbart erbjudande, företagstillväxt samt upp- och nedskalning

 

Rätt förberedelser är A och O

Har du rätt grund inför utforming av strategi och projektstart? Låt dig inspireras!

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se