Hybridarbetets vara eller icke vara

Att delvis jobba på distans och delvis på kontoret blev lösningen för många när pandemin slog till år 2020. Sedan dess har lärdomar och insikter om distansarbete infunnit sig. Även om flexibiliteten har många fördelar, finns även nackdelar och utmaningar att ta hänsyn till. Som alltid är det förstås högst individuellt vad som fungerar allra bäst, både för enskilda medarbetare och organisationen, men det är intressant att ta del av stora bolags slutsatser.

Flera stora bolag styr om kursen när det gäller arbetsupplägg. Ett exempel är techbolaget Meta, som redan före pandemin öppnade upp för hybridarbete. Nu har bolaget ändrat ståndpunkt och låter meddela sina medarbetare i USA att alla som är dedikerade till ett kontor måste arbeta från kontoret minst tre dagar i veckan. Ett annat techföretag, IBM, var tidigt ute med att inte bara tillåta utan faktiskt uppmuntra sina medarbetare att arbeta hemifrån. Året var 2012 och den huvudsakliga drivkraften var då besparingar avseende kontorskostnader, vilka kan uppgå till 20 procent av kostnadsbudgeten hos tjänstemannaföretag. Men även i detta fall har det svängt. Redan 2017, dvs tre år före pandemin, insåg IBM att strategin med att tillåta arbete hemifrån var förenligt med en del oväntade och negativa effekter. En av dem var utbrändhet hos den hemarbetande personalen. I år har nu IBM:s VD gått ut med budskapet att arbete hemifrån kan påverka medarbetares karriärmöjligheter – synlighet på golvet är viktigt.

Det finns ytterligare aspekter på distansarbete som påverkar grupper negativt, exempelvis när överenskommelser om kontorsdagar inte upprätthålls av gruppens medarbetare. Det blir lätt dålig stämning om endast ett fåtal individer håller sig till kontorsdagarna och resten gör lite som de vill. En annan utmaning med hybridarbete är nyanställdas situation, framförallt unga som påbörjar sin första anställning. Där visar undersökningar att denna grupp tycker att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är utmanande, de har behov av närhet till chef och kollegor. Att arbeta hemifrån kan även vara krävande på andra sätt, privatliv och arbete flyter ihop. Det är frestande att hoppa mellan privata sysslor och arbete, att ”multitaska” fungerar dåligt och arbetsuppgiften tar längre tid att slutföra hemmavid än om den gjorts på kontoret.

Hybridarbetsplatsen är antagligen här för att stanna, men den praktiska utformningen inför framtiden hänger ihop med företagets kultur, bransch och medarbetarens roll i företaget. För Vascaia innebär det möjligheter att bistå bolag och organisationer när det gäller att hitta bäst fungerande modell.