Kunddriven utveckling

AFFÄR & VERKSAMHET

Har du koll på vad dina kunder vill ha och är det enkelt att göra affärer med din verksamhet? Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är förståelse för vad som skapar värde för kunden och vilka processer som förenklar för kunden att göra affärer.

Kundfokus

Genuint kundfokus kräver att du har identifierat vad som skapar verkligt värde för olika kundgrupper. Det krävs förståelse för kundernas drivkrafter, vilka kanaler de befinner sig i och vilka prioriteringarna är. Därför är det viktigt att på djupet förstå vad som motiverar kunderna i deras val, förstå deras beslutsprocess och på vilket sätt kunden bäst möts i den processen.

Utmaningar och möjligheter

Med dagens utveckling av nya produkter och tjänster ökar konkurrensen om kundernas uppmärksamhet och intresse. Nya tjänster ser dagens ljus i en allt snabbare takt och gamla går i graven eller byts ut. Samtidigt ställs krav på eftertänksamhet och omdöme för att bidra till Agenda 2030:s klimatmål. Konsumtionen fortgår, men på ett nytt sätt. Framgång handlar om att ställa om och möta behov som gagnar både kunden och miljön.

Hur kan Vascaia hjälpa dig?

Vi hjälper företag och organisationer genom att samla in och analysera information som ligger till grund för beslut. Vi har bredden som gör att vi kan koppla samman hela verksamheten – företagets syfte, ledning och styrning, organisation, kultur och varumärke. Vi kan identifiera inneboende styrkor för framgång samt det som hindrar utveckling och konkurrenskraft.

Vårt erbjudande

Vi kan hjälpa dig med:

• Omvärldsbevakning och trendanalyser – vad gör andra och vad är kunderna intresserade av?

• Kundanalyser – vad bygger värde hos kunden, var finns kunderna, varför är kunderna intresserade av tjänsten/produkten och vad säger de om upplevelsen?

• Processer, kanaler och prismodeller – hur ser vägen till affär ut?

• Hållbarhetsanalys – är din hållbarhetsprofil optimal och hur ser kundens förväntningar ut?

 
 

Fånga inspiration

Ta del av uppdrag inom områden, låt dig inspireras och kontakta oss när det är dags att ta nästa steg.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se