Kunddriven utveckling

AFFÄR & VERKSAMHET

Förståelse för dina kunders drivkrafter, behov och värdeskapande processer är en kritisk framgångsfaktor och sannolikt en ny startpunkt för organisationens utvecklings- och förändringsarbete.


Djup kundinsikt är nyckeln till framgång

Genuint kundfokus kräver att du har identifierat vad det är som skapar verkligt värde, i konkreta och relevanta situationer, utifrån kundens perspektiv. Det viktigaste är att identifiera vad som skapar värde för kunden i användarsituationen, när en tjänst eller produkt brukas. Det handlar inte om olika erbjudanden, utan om hur tjänsten eller produkten ”hjälper” kunden i användarsituationen. 

Innovationsförmåga – både utmaning och möjlighet

Den som står stilla går i verkligheten bakåt. Innovativa sätt att utveckla sin affär blir alltmer oumbärligt för att verksamheter ska finnas kvar och utvecklas. För att kunna nå Agenda 2030s klimatmål måste företagen kunna ställa om och erbjuda klimatsmarta lösningar. Vägen dit går genom innovation – men var finns innovationerna och hur kan man hitta och utveckla innovationsförmågan  till affärsfördelar?

Vascaia ger stöd och inspiration

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla djup insikt om vad som skapar verkligt värde och bra kundupplevelser. Genom att identifiera innovationspotentialer kan vi visa vilka satsningar som får störst effekt och hur tjänster som skapar både bättre kundupplevelse och värde bör designas. 

Vi kan inspirera till perspektivbyte, kreativa idéer och praktisk tillämpning för framgångsrik utveckling av verksamheten. I vår verktygslåda finns ett stort spektrum av beprövad metodik. Vi ger stöd för hur du tillsammans med dina kunder kan hitta de verkliga innovationspotentialerna och hur de tas vidare i det dagliga arbetet. Genom samarbete med forskare på Mälardalens universitet, Akademien för innovation, design och teknik, har vi tillgång till och är certifierade i metodik inom kundinvolverad tjänsteutveckling.

Vårt erbjudande

Vi kan hjälpa dig med att:

• Identifiera kundbehov, analysera förutsättningar och ta fram vinnande kundstrategier.

• Utveckla och designa tjänster och service samt förankra och stödja förändringsarbete.

• Dela kunskaper, metoder och verktyg för att skapa en strategi som leder till långsiktig framgång genom utveckling och innovation.

• Implementera en kreativ innovationsprocess med tillhörande metoder och processer som involverar hela organisationen.

 

Fånga inspiration

Ta del av uppdrag inom områden, låt dig inspireras och kontakta oss när det är dags att ta nästa steg.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se