Digital förändring

AFFÄR & VERKSAMHET

Vissa förändringar vänder upp och ner på invanda processer, med ett positivt syfte. Men låt inte förändringen vända upp och ner på din verksamhet.

Har du kunnat skapa effektiva flöden i verksamheten?

Inom digital förändring finns ett antal viktiga frågor du ska ställa dig, det viktigaste följer här. Har IT-lösningen bidragit till att skapa effektivitet och är automatiseringsgraden tillräckligt hög? Uppfyller systemen sitt syfte? Har du koll på gränssnitt och finns det flera system som gör nästan samma sak? När inventerades senast verksamhetens systemlösningar och när analyserades flöden och arbetssätt? Bränner verksamheten pengar på system som inte behövs? Genom att gå igen dessa frågor får du överblick över nuläge och behov.

System som bidrar till lönsamhet och reducerar affärsrisker

Riskstrategi handlar inte om att undvika risker, utan att hantera en risk när den uppstår. God kunskap om hur viktiga olika system är för verksamheten ger möjlighet till kostnadsoptimering. Du kan undvika att betala dyra pengar för det som inte utgör en hög risk om systemet fallerar. Nyckeln är riskbedömningar och klassificering av systemen med med hänsyn till hur kritiska de är för verksamheten. Bedöm exempelvis om lösningarna är redundanta både avseende systemdrift och kunskap hos medarbetare. 

Vascaia är din partner inom digital förändring

Vascaia kan hjälpa dig med att effektivisera och optimera verksamhetens system. Vi inventerar och analyserar nuläget, genomför riskbedömningar samt designar och implementerar lösningar. Vi kan även hantera förändringsresan och hjälpa verksamheten att ta fram nya arbetssätt. Våra konsulter är certifierade i ITIL och har över 20 års vana av att arbeta med digital förändring.

Vårt erbjudande

• ”Service Now” – från utveckling, anpassning, konfigurering och utbildning till förvaltning.

• Vi bygger upp processer och utbildar i hantering av serviceärenden, incidentrapportering, ”change management” och ”configuration management”.

• Vi står för inventering och optimering av befintliga systemlösningar.

• Vi designar och implementerar nya systemlösningar.

 

Digitala möjligheter

Dagens verksamhetsutveckling bygger bland annat på effektiva, digitala processer. Ta del av gjorda jobb.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se