Ledning & styrning

AFFÄR & VERKSAMHET

Framtiden är här och i konstant förändring. Det som skapade struktur och ordning i går är kanske orsaken till otydlighet i dag. Ledning och styrning behöver kontinuerligt ses över för att fungera optimalt.


Gör du rätt sak på rätt sätt?

Förändring är det enda vi säkert vet att vi kan förvänta oss. Förändring är verksamhetens största möjlighet och framgångsfaktorn ligger i hur väl man kan omfamna den och få den att arbeta till ens fördel. Men förändring kräver förmågan att se utanför gamla invanda strukturer och inarbetade sanningar. Framgång kräver förmågan att se världen genom sina intressenters glasögon och anpassa processer och rutiner så att kontakter och affärer förenklas.

Ta temperaturen på din verksamhet

Ta reda på om dina kunder och leverantörer tycker att affärskontakten är enkel och om dina medarbetare tycker att det är enkelt och smidigt att leverera det som förväntas av dem. Om svaret är ett rungande ja har ni antagligen rätt ledning och styrning på plats och då är det bara att gratulera. Dock finns det ofta plats för förbättring som leder till både effektivitets- och kvalitetsvinster som båda har effekt på lönsamheten. För att inte tala om nöjda medarbetare, kunder, ägare och leverantörer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vascia har stor vana av att arbeta med allt från globala företag till start-ups. Vi förstår det privata näringslivet lika bra som offentlig sektor. Vi inleder med att bedöma var i livscykeln verksamheten befinner sig och vilken förflyttning som behövs. Vi sätter oss in i företagets befintliga processer och rutiner för att identifiera gapen och var detaljinsatser behövs. Vi arbetar på alla nivåer i organisationen oberoende av om det är en operativ process som måste förändras eller förnyas eller om det är huvudprocesser för att stötta företagets vision, mission och strategiska mål.

Vårt erbjudande

  • Genomlysning, revision och optimering av befintliga processer för att ge förutsättningar att nå satta mål.
  • Förändringar av processer i samband med upp- och nedskalning.
  • BPR (Business Process Re-engineering) för att möta helt nya krav från kunder, marknaden, myndigheter och samhälle.
  • Uppdatering av processer för att möta hållbarhetskrav.
  • Design och implementering av specialprocesser, såsom inom projektledning

 

Förenklade processer

Med rätt ledning och styrning på plats fungerar affärskontakter och medarbetarskap optimalt.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se