Ett utvecklande konsultår för Mie

Mie Fendert är en av Vascaias konsulter inom förändringsledning och ledarutveckling. Här berättar Mie om jobbet och konsultåret 2023. Ett innehållsrikt år – från ledarskapsutveckling och coachning till meditation har stått på programmet.

”Att arbeta som konsult inom organisations-, ledar och medarbetarutveckling samt med förändringsledning och med kommunikation och coaching som bas är inspirerande, roligt, utmanande och ofta väldigt varierande. Det som är gemensamt är människorna jag möter och att vi är både väldigt lika och olika varandra. Utmaningen är att nå fram, förstå sig själv och på så sätt även förstå andra bättre. Då blir tryggheten större och samarbeten naturliga där vi bygger på varandras styrkor och tar hjälp av kollegor och utvecklas tillsammans.

Under 2023 har jag haft förmånen att ha riktigt roliga uppdrag. De har varit varierande där jag fått använda hela min palett av kunskap och erfarenhet. Inom kommunikation, ledarskap och coachning – som är just mina superkrafter. Just nu har jag ett mångårigt deltidsuppdrag inom vårdsektorn. Där självinsikt, kommunikation och coachande förhållningssätt är ledstången. Målet är en förbättrad arbetsmiljö, minskad stress, förbättrade samarbeten och ett tydligt självledarskap. En viktig del i denna satsning är reflektion, meditation och självinsikt för ett bättre mående i en stundtals mycket stressig miljö som också ska synas i kundnöjdhet.

Tidigare under året arbetade jag med ledningskommunikation i en organisation. Arbetet bestod i att sätta kommunikationsstrategier och att stödja ledarna och HR-funktionen i dagligt arbete samt i strategin framåt. Budskapsträning av företagsledningen, coachning av projektgruppen samt kommunikationsplaner och sedvanligt kommunikationsarbete stod på agendan. Min erfarenhet av ledarskapsfrågor var till stor hjälp. Mitt coachande förhållningssätt en framgångsfaktor. En av de mer ovanliga inslagen var när jag ganska spontant ledde en meditation för alla ledare, då jag noterat att det var just mindfulness de behövde mest av allt just då – och HR-avdelningen gav mig uppdraget (tilliten) att hålla i en meditation. Tack för den.

Andra uppdrag som utmärkts sig under 2023 är coachning av ledare. Till mig kommer ledare som vill bli vassare på det de gör utan att kompromissa med empati för sig själva och andra. Vidare arbetet i en styrelse där jag jobbar med teamcoachning. En del av utvärderingen var ”vi har lärt känna varandras styrkor på ett djupare plan och det hjälper oss i arbetet med visionen med helt nya möjligheter för framtiden än tidigare.”

Jag trivs som allra bäst i organisationer som vill förändring, där jag tillsammans med uppdragsgivaren och via psykologisk trygghet kan skapa mod för utveckling och tillsammanslärande. Där människor, organisationer, ledare och medarbetare vill utvecklas hållbart i samtiden för en bättre morgondag. Det är mitt brinn.”