Ledarskap & medarbetarskap

LEDARSKAP & ORGANISATION

Bra ledarskap är en nyckelfaktor i en framgångsrik organisation och en förutsättning för att skapa hållbara resultat. Vascaia hjälper dig i din utveckling som ledare. Vi ger dig verktyg och metoder som resulterar i effektiva, engagerade och motiverade medarbetare.


Vad är din styrka och vad behöver du utveckla?

Vanliga utmaningar i ledarskapet är att våga testa nya sätt, exempelvis att vända på perspektivet och titta utåt mot kund, söka svaren tillsammans med medarbetarna och hitta ett smartare samspel som kan ge ett större värde, både för organisationen och för kunderna. Som ledare kan du påverka medarbetarnas motivation, engagemang och tillit. Exempel på frågeställningar som vi adresserar:

• Är riktning och målbild tydlig för alla?
• Leder värdegrunden till önskade beteenden?
• Behöver ledarskapet anpassas för att få med alla på tåget?
• Kan medarbetarskapet och självledarskapet utvecklas?
• Hur påverkar arbetsmiljön effektivitet, hälsa och trivsel?

Så får du större genomslag som ledare

Det är inte helt enkelt att veta hur ditt beteende som ledare uppfattas av dina medarbetare. Inte minst kan det uppfattas olika beroende på situation och grupp. Ett agerande som uppfattas som drivande och stimulerande för en medarbetare kan uppfattas som buffligt och okänsligt för en annan.

Med IDI – Interpersonal Dynamics Inventory får du insikt om hur du uppfattas av kollegor och medarbetare. Genom förståelse för egna och andras styrkor blir det möjligt att stärka samarbetet och utveckla en värdeskapande, hållbar verksamhet. Med denna kunskap kan du bättre anpassa och optimera ditt ledarbeteende för att skapa dynamik och handlingskraft i en grupp.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi designar och genomför utvecklingsprogram för ledare på olika nivåer, där fokus är att förstå mänskligt beteende och skapa tillitsfulla relationer. Exempel på utbildningar:

• Ny som chef
• Att leda utan att vara chef
• Professionella medarbetarsamtal
• Konflikthantering och svåra samtal
• Arbetsmiljöarbete i praktiken

Våra certifierade handledare och coacher skräddarsyr behovsanpassade upplägg för individer och grupper.

Med tydlig värdegrund når du längre

Goda exempel inom Ledarskap & organisation hittar du här. Ta del av genomförda uppdrag och låt dig inspireras. Hör sedan av dig så tittar vi tillsammans på just ditt utgångsläge.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se