Kommunikationslösningar

VARUMÄRKE & KOMMUNIKATION

När analysen är gjord, strategin utformad och riktlinjerna dragna gäller det att gå från ord till handling. Det gör vi genom aktivitetsplaner och konkret kommunikation, internt och externt.

Kommunikationsstrategin visar vägen

Utifrån affärsplan, strategi och varumärkesplattform utformar vi kommunikationslösningar som stödjer varumärkesarbetet, informerar och utbildar, skapar affärer och som samtidigt profilerar din verksamhet på ett effektivt sätt. Det första steget kan vara strategidokument, Brand Book eller visuell profil. Finns grunden går vi direkt till kreativa lösningar och produktion.

Aktivitetsplanen anger mixen

Ett paket av åtgärder ska ofta till för att skapa den effekt som önskas. Vascaia föreslår bästa mixen av lösningar och utarbetar en aktivitetsplan för genomförandet. Resurserna utnyttjas på bästa sätt genom samplanering, rätt ordning på insatserna och att styra arbetat till de viktigaste områdena. Hellre färre och varumärkesmässigt genomarbetade aktiviteter än många spretiga. Vi rensar och stramar upp när det behövs.

Intern information

Varumärkesarbetet tar sin början internt. För att dina medarbetare ska förstå varumärket och veta riktningen i verksamheten krävs information, utbildning och profilerad inramning. Exempel på interna satsningar:

• Ledningskommunikation – VD-brev, presentationer
• Intern information – interntidningar, nyhetsbrev, utbildningsmaterial
• Eventkommunikation – material i samband kick off, jubileer, kampanjer etc
• Varumärket i fysisk miljö – rekommendationer, design

Marknadskommunikation

Den externa kommunikationen till marknaden, målgrupperna och övriga intressenter omfattar såväl regelrätt försäljningsmaterial som all övrig kommunikation i digital och fysisk form. Utifrån kommunikationsstrategi, Brand Book och visuell profil tas ett enhetligt upplägg av lösningar fram. Exempel på extern kommunikation:

• Webbplatser
• Social media
• Nyhetsbrev
• Presentationer i digital form
• Kundtidningar
• Broschyrer och övrig print
• Eventmaterial

Vass profilering når längre

Hur kan vi effektivisera marknadsarbetet med stark och tydlig profilering? Ta del av exempel!

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på  en åtgärdsmeny!
kontakt@vascaia.se