Analys & strategi

VARUMÄRKE & KOMMUNIKATION

Det första steget inom varumärkesområdet är utveckla eller uppdatera varumärkesplattformen. Därefter läggs strategin för en enhetlig och konsekvent kommunikation som i alla delar ska stötta varumärket och gå hand i hand med verksamhetens affärsplan. Paraplyperspektiv kombineras med detaljomsorg – allt kommunicerar.


Varumärkesutveckling 2.0

Varumärket står för löftet till din marknad och målgrupp, det kunden eller intressenten ska uppleva och kunna förvänta sig av en kontakt, samverkan eller leverans. Det ett långsiktigt, strategiskt arbete som byggs av alla delar inom verksamheten, vare sig den är privat eller offentlig.

Strategisk kommunikation är det främsta verktyget för effektivt varumärkesarbete. Allt kommunicerar, alla kontakter och träffytor mellan verksamheten och kunden sänder en signal och lämnar ett budskap. En uppdaterad varumärkesplattform är det första viktiga steget, när riktlinjer för kommunikationen ska dras upp och aktivitetsplaner ska ta form.

Vascaia hjälper dig att utvärdera och uppdatera plattformen, som ska gå hand i hand med din affärsplan och vara ett långsiktigt hållbart instrument som bidrar till att ta verksamheten mot målen.

Marknad och  målgrupp

Kunskap om marknaden och att definiera målgrupper är en central del av arbetet. Vascaia har effektiva metoder för att ringa in och beskriva kundsegment. En trendanalys är ibland ett värdefullt komplement. Med målgruppsanpassad kommunikation i rätt kanaler uppnås bästa möjliga resultat.

Vårt erbjudande

Inom Analys & strategi går vi från utveckling eller uppdatering av varumärkesplattform till konkreta kommunikationsstrategier, marknadsplaner och informationsprogram. Arbetet görs parallellt med en översyn av visuell kommunikation – se Identitet & profil.

 

Med tydlig värdegrund når du längre

Goda exempel inom Ledarskap & organisation hittar du här. Ta del av genomförda uppdrag och låt dig inspireras. Hör sedan av dig så tittar vi tillsammans på just ditt utgångsläge.

Kontakta oss!

Hör av dig direkt om du önskar ytterligare information om något delområde eller om du vill bolla läget. Vi kommer gärna med förslag på åtgärdsmeny och handlingsplan.
info@vascaia.se