Vilka trender formar framtidens arbetsliv?

När vi spanar om framgångsfaktorer i kommande tider landar vi i begrepp som kunskap och kreativitet, flexibilitet och nätverkande liksom tankekapacitet och spetskompetens. Viktiga komponenter där konsultens roll både kan stärkas och förstärka.

Vilka trender formar framtidens arbetsliv? Läs mer »