Våra uppdrag

KUNDCASE | AFFÄR & VERKSAMHET

AFFÄR & VERKSAMHET

Här ligger en lite längre rubrik till detta exempel på två rader rubrik till detta exempel på två rader

AFFÄR & VERKSAMHET

Här ligger en lite längre rubrik till detta exempel på två rader

AFFÄR & VERKSAMHET

Även här är det en längre rubrik på två rader ungefär

Effektiv projektorganisation i scaleup-bolag

När nästa steg ska tas i bolagets utveckling gäller det att interna hinder identifieras och undanröjs. Dessutom ska alla vara med på tåget. En handlingsplan med prioriteringar gav i detta fall en kick-start av verksamhetens fortsatta expansion.

Läs mer
Kundinvolverad tjänsteutveckling inom telecom

Kunskap om vad som styr kundernas val av tjänster inom en verksamhets område är av avgörande betydelse, liksom förståelse för hur tjänsterna sedan nyttjas. Vascaias modell för Kundinvolverad Tjänsteutveckling ger den viktiga grunden. Ta del av ett gott exempel.

Läs mer
Utveckling av verksamhetens målbild

För att nå uppsatta mål är en tydlig och gemensam bild av vad som ska uppnås helt centralt. Att enighet råder om hur vägen dit ser ut, är en annan viktig faktor. Några utvecklingsdagar med intervjuer och nulägesmätning samt workshops gav tydligt resultat i både organisation och handlingsplan.

Läs mer
Hållbarhetsstrategi för miljökonsulter

Strategier ska utarbetas och aktivitetsplaner ska förpackas enligt varumärket – då blir det hållbart på riktigt. Inte minst när själva frågan gäller hållbarhet och uppdragsgivaren är en miljökonsult. Vascaia sydde ihop ett effektivt paket runt affärsområdet cirkulär ekonomi.

Läs mer

Låt oss höras!

Vilka typer av projekt och genomförda uppdrag är av störst intresse för dig? Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi berättar gärna mer om detaljerna och tillsammans sätter vi fingret på vilket nästa steg som är mest värdefullt för din verksamhet.
VASCAIA  |  08 714 55 55  |  KONTAKT@VASCAIA.SE