Våra uppdrag

KUNDCASE | LEDARSKAP & ORGANISATION

Utbildning för ledare i tillväxtbolag

En kompetensinventering visade behov av ett lyft inom ledarskap. Att leda utan formellt chefsansvar ställer speciella krav och Vascaia formade en utbildning som gav medarbetare möjlighet att växa i sina ledarroller.

Läs mer
Förändringsledning i servicebranschen

Stark tillväxt skapar ofta behov av löpande översyn av organisation och ledarskap. Med hjälp av en nulägesanalys ringas behoven in och anpassningar kan göras, med samsyn och gemensam målbild som del av resultatet.

Läs mer

Låt oss höras!

Vilka typer av projekt och genomförda uppdrag är av störst intresse för dig? Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi berättar gärna mer om detaljerna och tillsammans sätter vi fingret på vilket nästa steg som är mest värdefullt för din verksamhet.
VASCAIA  |  08 714 55 55  |  KONTAKT@VASCAIA.SE