Utbildning för ledare i tillväxtbolag

En kompetensinventering visade behov av ett lyft inom ledarskap. Att leda utan formellt chefsansvar ställer speciella krav och Vascaia formade en utbildning som gav medarbetare möjlighet att växa i sina ledarroller.

BAKGRUND
IUC Syd hjälper en grupp medlemsföretag med utveckling och problemlösning. Via kompetensinventeringar hade bolaget identifierat stort behov av utbildningsinsatser hos företagen. En prioriterad grupp för kompetenslyft var medarbetare som leder en arbetsgrupp utan att ha formellt chefsansvar – team- och arbetsledare, koordinatorer, projekt- och processledare samt personer som har en ledarroll utan chefsmandat alternativt driver utvecklingsarbete av olika slag.

GENOMFÖRANDE
Syftet med utbildningen var att deltagarna skulle kunna växa i sin roll som ledare och få kunskap och förståelse inom områdena personligt ledarskap, grupputveckling samt hur man kan förebygga och hantera konflikter genom att kommunicera. Ett skräddarsytt utbildningsupplägg omfattande tre heldagar skapades utifrån inhämtat underlag från IUC Syd om företagens och deltagarnas behov.

Fokus för utbildningen var att lära sig förstå ledarskapets grunder och skillnaderna mellan chefskap och ledarskap. För detta behövs, utöver kunskap i att leda, även praktiska och konkreta verktyg som kan omsättas direkt i vardagen. Allt för att kunna bygga bra relationer och skapa arbetsklimat som utvecklar medarbetare.

Under utbildningsdagarna arbetade Vascaia processinriktat och varvade teori med träning och praktiska övningar, diskussioner och tid för egen reflektion. En viktig del av utbildningen var erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och det skapades nätverk som man kan ha stor glädje av långt efter utbildningen. Totalt utbildades 90 personer från 15 olika företag.

RESULTAT
Några kommentarer från kursutvärderingarna:
”Bästa utbildningen”, ”bra diskussioner”, ”lärorikt att få höra andras erfarenhet”.
”Har stärkt mig att våga gå utanför min trygghetszon mer än vad jag gjort tidigare”.
”Utvecklande feedback – att det gör skillnad direkt”, ”supergivande övningar”.
”Lagom blandning teori och praktik – mycket lärdom och tankeställare”.
”Konkreta tips och råd – lätt att relatera till och börja applicera”.