Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation genomsyrar allt i ett företag och syftar till att stärka varumärket och bidra till att man snabbare når sina affärsmål. Med det menar vi att kommunikation av varumärket bör ske ur ett brett perspektiv, inte bara det synliga utan också vision, affärsidé, företagskultur och hur man agerar. För att kunna ha en dialog med företagets intressenter krävs att kommunikationen är planerad, aktuell, konsekvent och tillförlitlig och finns i ”alla” kanaler. Viktigast är alltid de egna medarbetarna.

Vi har specialister inom både extern och intern kommunikation. Vi arbetar med strategier, rådgivning och operativt för våra kunders räkning. Uppdragen inom både intern och extern kommunikation handlar ofta om att ge råd om vilka konsekvenser olika beslut och händelser kan få. Det bidrar också till att skapa bästa möjliga handlingsutrymme och bygga förtroendekapital genom aktiv och nära rådgivning.

Strategisk varumärkesutveckling

Ett starkt varumärke och effektiv kommunikation är avgörande för all affärsverksamhet.

Starka och lönsamma varumärken skapas genom förståelse för kundernas behov och beteendemönster, tydlig positionering, konsekventa uttryck och effektiv kommunikation.

En av de viktigaste frågorna är att identifiera vilka värdelöften som kan kopplas till varumärket.

Med vår breda kunskap kan vi hjälpa till med allt från analyser och undersökningar till  segmentering, positionering samt utveckling av varumärkesstrategi och kommunikationsinsatser. Läs mer om analyser och beslutsunderlag.

Employer Branding

Många företag och organisationer står inför betydande strategiska utmaningar för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet. För att säkerställa en långsiktigt god företagsutveckling blir det allt viktigare att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

Att ha en tydlig identitet på kompetensmarknaden är ett av de effektivaste sätten att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ett starkt Employer Brand (arbetsgivarvarumärke) bidrar till att företagets varumärke stärks, vilket ger ytterligare positiva effekter som ökad lönsamhet och sänkta rekryteringskostnader.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.