Strategisk kommunikation för myndighet

Strategiskt planerad och utformad kommunikation är av yttersta vikt för större organisationer och myndigheter. Vascaia fyllde en vakans som gjorde att alla planer kunde hållas.

BAKGRUND
En myndighet hade en vakans i ledningsgruppen och behövde snabbt hitta en lösning när det gällde att driva området strategisk kommunikation. Här ingick exempelvis att upphandla externa tjänster inom PR, produktion av årsredovisning och varumärkesbyggande aktiviteter samt att koordinera intern kommunikation och event, vara stöd och bollplank till GD och affärsområdena samt att arbetsleda avdelningens medarbetare.

GENOMFÖRANDE
En senior konsult från Vascaia, specialiserad på strategisk kommunikation, gick in som ställföreträdande kommunikationsdirektör och medlem i ledningsgruppen under ett halvår.

RESULTAT
Planen för extern och intern kommunikation kunde genomföras utan att tappa tid. Man fick in nytänkande och ett externt perspektiv i de strategiska kommunikationsfrågorna. När ordinarie kommunikationsdirektör kom tillbaka från sin tjänstledighet kunde arbetet rulla vidare på inslagen väg.