Strategisk hållbarhet – så blir du en vinnare

Hållbarhet är definitivt det nya gröna och en av de starkaste, tydligaste trenderna. Kunden ställer viktiga krav, vilket skapar möjligheter till utveckling och framgång.

Hållbarhet är en av de starkaste trenderna i dagens samhälle.

Kunder ställer nya och tuffare krav på hur produkter tillverkas, vilka material som väljs och vilken miljöpåverkan produkten har vid både tillverkning och användande. Det är inte så konstigt eftersom vi allt oftare ser konsekvenserna av klimatförändringen i form av fler stormar, omfattande skogsbränder, smältande isar och översvämningar i stora delar av världen.

Hur ska man då förhålla sig till allt detta som företagsledare? Hur påverkar det verksamheten och vilka krav kommer kunderna att ställa i framtiden? Och vad är vår strategi för att vara långsiktigt framgångsrika i den nya situationen?

Inkludera hållbarhetsarbetet i den ordinarie verksamheten.

För att bli morgondagens vinnare behöver hållbarhetsarbetet inkluderas i den ordinarie verksamheten. Hållbarhet ska inte vara en supportfunktion vid sidan av som får en budget att ”göra någonting bra med”. Rätt använd är hållbarhet inte en pålaga utan en möjlighet till nya affärer. Genom att skapa mer hållbara produkter och tjänster skapas nya marknadsmöjligheter, fler affärer och starkare varumärke. Det finns ett stort antal företag idag som tjänar stora pengar på sitt ”hållbara” sortiment och det är ofta de som växer snabbast.

Säkerställ en innovationsprocess som inkluderar hela organisationen.

När man satsar på att utveckla mer hållbara produkter och tjänster öppnar man även upp för innovation. Om man tar fram nya kunderbjudanden som är mer hållbara står dörren på vid gavel för nya innovativa produkter och tjänster. Innovationsprocessen är den andra delen ni behöver inkludera i er kärnverksamhet.

Säkerställ att innovationsprocessen inkluderar hela organisationen, att ledarskapet främjar och efterfrågar detta och att ni tidigt i innovationsprocessen säkrar att era innovationsidéer verkligen svarar mot kundernas behov. Företagets strategi behöver alltså omfatta såväl kärnverksamheten som hållbarhet och innovation. När alla komponenter samverkar och drar åt samma håll har ni skapat de strategiska förutsättningarna för långsiktig framgång!