Hållbarhetsstrategi

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett företag inom miljöområdet erbjuder bland annat verksamhetsstöd, stöd vid tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningar, bullerutredningar samt olika former av provtagningar i mark och vatten. Företaget stod inför en satsning på att utveckla affärsområdet cirkulär ekonomi dvs hur man skapar cirkulära resursflöden genom olika typer av återvinning och effektiv resursanvändning, som ett hållbart alternativ till linjära flöden.

Genomförande

Hållbarhetsstrategi, rekommendationer, visuellt koncept och ett marknadserbjudande inom cirkulär ekonomi togs fram, baserat på en analys av företagets behov och möjligheter på den tänkta marknaden. Erbjudandet förpackades på ett varumärkesmässigt och enkelt kommunicerbart sätt till den aktuella målgruppen. Speciellt framtagna, grafiska förklaringsmodeller över området cirkulär ekonomi utgjorde en betydande del.

Resultat

Hållbarhetsstrategi, aktivitetsplan och komplett marknadsmaterial finns till hands när bolaget nu tar steget att sjösätta erbjudandet gentemot nya målgrupper. Strategin ligger även till grund för möjlig utveckling av övriga affärsområden och bolagets samlade profilering.    

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.