Effektiv projektorganisation i “scaleup” bolag

100% Success
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Bakgrund Bolaget var i stark tillväxt och hade behov av bättre struktur i processer, arbetssätt och organisering. Det fanns flera tecken på brister, exempelvis otydlighet kring roller, ansvarsfördelning och processer, med kvalitets- och effektivitetsbrister som följd. Genomförande Genom workshops med ledning och nyckelpersoner och verktyget RACI, skapades tydlighet kring roller och ansvar.  Förslag till en framtidssäkrad projektorganisation med tydliga roller och ansvarsområden arbetades fram. En anpassad governancemodell säkerställde principer för eskalerings och rapporteringsvägar. En modell för att visualisera och kommunicera den strategiska planen skapades. Resultat, nytta och värde En tydlig handlingsplan med prioriterade steg gav en kick-start bolagets forsatta expansionen med . Implementeringen underlättades av att ett stort antal medarbetare hade involverats i utvecklingsarbetet. Alla var med på tåget!  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.