Hållbarhetsstrategi

Bakgrund Ett företag inom miljöområdet erbjuder bland annat verksamhetsstöd, stöd vid tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningar, bullerutredningar samt olika former av provtagningar i mark och vatten. Företaget stod inför en satsning på att

Omställning till cirkulär ekonomi

Bakgrund Ett regionalt avfallsbolag hade startat en ny eftersorteringsanläggning. Målet var att minska koldioxidutsläpp relaterade till plast i avfallet samt att öka omställningen till cirkulär ekonomi. Det fanns nu behov

Utveckling av hållbara affärsidéer

Bakgrund Hanken & SSE Executive Educations program Marknadsföring och Säljledning samt Open Innovation Station genomför utbildningar i hållbar och innovativ affärsutveckling för företag i Österbotten. Man behövde stöd av en