Ledarutveckling för långsiktig lönsamhet

När utveckling av ledarskap i produktionen behövdes inom ett industriföretag var skräddarsydd utbildning lösningen. I detta exempel inom träindustrin producerades anpassad utbildning i två program.

BAKGRUND
Ett ledande träindustriföretag behövde utveckla sina ledare i produktionen. Baserat på befintlig ledarskapsplattform, med fokus på affär och lönsamhet, utvecklades två program – ”Affärsutvecklande ledarskap” för produktionschefer, underhållschefer, driftledare samt ”Ledare i linjen” för arbetsledare med eller utan personalansvar.

GENOMFÖRANDE
Programmen förankrades med koncernledning och platschefer. Efter en pilotutbildning gjordes vissa anpassningar innan programmet rullades ut. Ledarprogrammet är en långsiktig satsning för att ge deltagarna verktyg och konkret hjälp i ledarrollen. För att säkerställa hållbar utveckling distribueras ett inspirationsbrev digitalt.

RESULTAT
Totalt 160 ledare har utbildats och effekterna märks i medarbetarundersökningarna. Intresse och engagemang kring ledarfrågor har ökat och lokala initiativ har tagits gällande värderingar och spelregler. Ledningen visar i handling att ledarskapsfrågor står i fokus. Insikten har ökat att det är lika viktigt att underhålla människor som maskiner.

KUNDKOMMENTAR
”Vi valde Vascaia på grund av bolagets erfarenhet av att arbeta med ledare inom produktion. Kursledarnas kompetens och förmåga att engagera och inspirera deltagarna uppskattades stort. Inte minst har deltagarna kunnat omsätta sina nya kunskaper i det dagliga arbetet, vilket vi har fått kvitto på i vår medarbetarundersökning.”