Ledarskap som gör skillnad i osäkra tider

I osäkra tider har du som ledare ett extra viktigt ansvar för att tänka strategiskt, säkra att handlingsplaner genomförs och att information når ut till medarbetare när de behöver känna trygghet. Ditt ledarskap kan göra stor skillnad.

När olika omvärldsfaktorer eller verksamhetsnära förutsättningar skapar osäkerhet behöver ledarskapet vara extra tydligt. Det gäller att behålla lugnet, vara saklig och fokusera på vad som kan göras rent praktiskt. Extra viktigt är att kommunicera löpande om vad som händer och sker för att försöka undvika ryktesspridning och oro i organisationen.

Ovisshet skapar otrygghet och otrygghet skapar i sin tur rädsla. Som ledare behöver du lyssna in vilka behov den dagliga verksamheten och medarbetarna har. Finns det några grupper eller individer som kanske drabbas extra hårt men som inte hörs eller syns så mycket?

Underskatta inte betydelsen av att ha en plan. En genomtänkt handlingsplan är ett viktigt redskap för att bevara lugnet och undvika att ogenomtänkta beslut fattas. När man har identifierat riskerna för verksamheten, medarbetarna, kunder och leverantörer får ni ett bra underlag för hur ni kan, bör och ska agera. Glöm inte kommunikationsplanen, den behövs som underlag för kommunikation både internt och externt.

Det är mycket som ska göras på en gång och det kan kännas ensamt. Men man behöver inte göra allting själv. Ta stöd av en extern rådgivare eller coach. På så sätt får du in nya perspektiv som skapar möjligheter för dig som chef och verksamheten att lösa problem och komma framåt.

Rådgivningen kan ske via telefon, digitala mötesplatser eller gärna i form av “walk & talk”. Frisk luft och rörelse gynnar kreativiteten.