Våra konsulter

Erfarna specialister till din tjänst

Vascaia erbjuder både djup och bredd när det gäller erfarenhet och kompetens inom våra affärsområden. Varje projekt ges ett speciellt sammansatt team som på bästa sätt ser till helheten. Vi minimerar stuprör och jobbar över gränser på det sätt din verksamhet behöver.

De flesta av oss har yrkeserfarenhet från chefsbefattningar på ledande nivå eller från olika typer av specialistroller. Med akademisk utbildning och praktisk erfarenhet från såväl näringsliv, myndigheter och kommuner har vi lätt att förstå utmaningar i affär, organisation och arbetsliv. Vid behov stärker vi vårt team med specialiserade konsulter vi  har samarbetsavtal med. 

Vill du komma i kontakt med någon av oss skriver du adressen enligt formatet: förnamn.efternamn@vascaia.se
För övriga frågor når du oss på info@vascaia.se

Konsulter vid Vascaia

Birgitta Meijer

Analys, strategi och målbildsarbete. Kultur och värdegrund, förändringsledning, organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, teamutveckling samt chefsstöd.

Lena Gorringe

Verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, förändringsledning. Facility Management. Strategisk hållbarhet, affärsutveckling genom innovation och hållbarhet.

Gabriella Ödman

Specialiserad inom varumärkesutveckling, strategisk kommunikation, projektledning och framtidsbaserad affärsinnovation med fokus rådgivning och processutveckling.

Lena Ekberg

Strategisk kommunikation och affärsutveckling, varumärkesutveckling, creative direction, visuell profilering, intern och extern kommunikation.

Maria Söderstam

Affärsutveckling, strategisk kommunikaton, digitalisering av flöden och processer i versamheter och organisationer.

Peter Westerståhl

Marknadsundersökningar och kundanalyser, effektmätningar, optimering av lönsamheten i reklam och media.

Cecilia Engström

Affärs- och verksamhetsutveckling, ekonomi och controlling, organisationsutveckling, projektledning och förändringsledning.

Lasse Frisk

Chefscoachning, organisationsutveckling, utbildningar i ledarskap, arbetsmiljö, workshopledning.

Barbro Svensson

Teknisk expert på europeisk och internationell standardisering inom området sågade trävaror och dess underprodukter.

Percy Tollebrant

 Interimschef med bred erfarenhet från både näringsliv och kommunal verksamhet. Ledarskap, organisationsutveckling, teamutveckling.

Gunilla Elg

Certifierad coach, ledarcoachning med inriktning på rådgivning, gruppcoachning, seminarier och workshopledning.

Anki Ottander

Ledarskap, bred erfarenhet av HR-processer, ledarutveckling, chefsstöd/handledning och förändringsarbete.

Mie Fendert

Ledarutveckling, teamledning, grupputveckling, coachning,  förändringsledning och kommunikation.

Martin Törnsten

Affärsverksamhet med inrikning teknik, projektledning, utvecklingsprocesser, specialiserad inom agila metoder.

Eva Swede

Förändringsledning, hållbar verksamhet och arbetsmiljö, utbildning, coachning inom självledarskap, processledning innovation.

Maj Bonde

Marknadsundersökningar och kundanalyser, effektmätningar, optimering av lönsamheten i reklam och media.

Birgitta Oresved

Affärsutveckling och verksamhetsutveckling, utveckling av organisationer, förändringsledning, ledningsprocesser.

Anders Lindqvist

Affärsrådgivning och coachning samt teamutveckling  med inriktning verksamheter i olika tillväxtfaser.

Tomas Wernant

Affärsutveckling, marknadsanalys, strategisk marknadsföring, coaching av bolag i tillväxt. (Baserad i Malmö.)

Johan Skattner

Kundfokuserad försäljnings- och varumärkesutveckling samt utveckling av säljorganisationer. (Baserad i Göteborg.)

Per Larsson

Kravanalys, verksamhetsutveckling, förvaltning samt projektledning av digitaliseringsuppdrag inom verksamheter och organisationer.

Claes Olof Svensson

Verksamhetsutveckling och projektledning av komplexa projekt inom olika former av IT-verksamheter.

Vill du jobba som konsult?

Är du en erfaren konsult inom något av våra specialområden och intresserad av jobb? Hör av dig!
VASCAIA  |  08 714 55 55  |  INFO@VASCAIA.SE