Kom igång med innovationsarbetet

Låter det komplicerat att arbeta med innovationsutveckling? Det behöver det inte vara. Som med allt annat nytt gäller det bara att ta första steget. Med kunskap och träning är du sedan igång.

”Att utveckla morgondagens framgångar, i en omvärld där nuvarande verksamhet och affärsmodeller utmanas i allt snabbare takt, får inte ses som en sidoverksamhet som man ägnar sig åt när det finns tid och kraft över”. Det menar Terje Andersson, Innovation Manager på Vascaia.

Våra erfarenheter från olika typer av utvecklingsuppdrag visar att stegen i processen är samma oavsett om det är en stor eller liten organisation, ett företag, kommun eller myndighet. Mest avgörande är att ledningen verkligen bestämt sig för att man vill utveckla verksamheten på något sätt. Och att det finns förutsättningar i form av tid, pengar och personella resurser.

Ledningens utmaning blir att balansera den nuvarande intäktsskapande verksamheten med det som ska skapa de framtida framgångarna. Det bästa är att göra innovationsarbetet till en del av den ordinarie verksamheten. Låt det inte vara en kampanj eller ett projekt, utan en stödjande process till kärnverksamheten på samma sätt som inköp, HR och ekonomi. Börja med att tillämpa arbetssätt för innovation i det pågående förbättringsarbetet. Skapa förutsättningar för kreativitet, säkerställ att idéerna svarar mot verkliga kundbehov och att så många som möjligt får möjlighet att bidra med sin kompetens.

När du känner dig trygg i ett innovativt arbetssätt så höjer du ribban och tar sats för att utveckla helt nya innovationer. För att lyckas behövs, precis som med allt annat, ett organiserat arbete. Bästa tipsen följer här.

• Fokusera på att hitta lösningar på de viktigaste problemen just nu. Försök inte lösa alla utmaningar på samma gång, det blir svårt.

• Tydliggör vem som är ansvarig, hur ska ni få in idéer och från vem?

• Tydliggör kriterier och kravställning för vilken typ av förslag som förväntas. Ställ inte frågan om någon har en bra idé, då blir det alldeles för spretigt och svårhanterat.

• Värdera inte idéerna för tidigt i processen. Då finns det alltid fler frågor än svar och ni riskerar då att förkasta de idéer som skulle gett bäst resultat.

• Ha koll på vad som händer på marknaden och vilka övergripande samhällstrender som påverkar er verksamhet.

• Säkerställ att ledning och chefer stödjer att alla bidrar med sin kompetens i utvecklingen av verksamheten. En bra ledare visar att detta är viktigt och engagerar sig i arbetet.

• Till sist, följ upp och belöna framgångar i innovationsarbetet. Undvik om möjligt monetära belöningar. De har en väldigt kortvarig effekt. Lyft istället fram personer som bidragit och försök skapa positiva upplevelser för dem som står bakom framgångarna.