Hållbarhet – allt viktigare för en bra kundupplevelse

I en tid av oförutsägbarhet och förändring gäller det att särskilja sig och göra skillnad i kundernas och medarbetarnas ögon. Verksamheter där kunden får ett tydligt intryck av samhällsansvar och hållbarhetsarbete visar starka kopplingar till varumärkes positiva identitet och kundnöjdhet.


Kundernas krav ökar. Att skapa en bra kundupplevelse blir ett alltmer komplext arbete, visar Sverigekollens årliga sammanställning som görs av Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Service är en framgångsfaktor som väger allt tyngre för att skapa hög kundnöjdhet. Och att faktiskt leverera det man har utlovat, i fungerande form. Kunderna vill ha närhet och då måste erbjudandet vara personligt, enkelt och kundanpassat. För att kunna erbjuda detta behöver verksamheten utveckla ett antal förmågor, som exempelvis proaktivitet, initiativförmåga och individuellt anpassade erbjudanden.

Landet lagom finns inte längre.

Hur gör man för att utveckla kundnöjdheten? Helt klart är att kravet på hållbarhet kommer att öka och det är därför en bra idé att utveckla både kommunikation kring hållbarhet och hur man agerar som organisation. Och att sträva efter att inte vara som alla andra. Kunder som upplever att man skiljer sig från branschen är mer nöjda och lojala. Försök också att skapa en personlig känsla i de digitala kanalerna. Kolla hur andra gör, jämför med de bästa aktörerna och gärna i andra branscher, för att skapa konkurrenskraftiga tjänster. Engagera hela organisationen. I en värld där kundupplevelsen blir mer och mer komplex behöver flera interna funktioner och roller jobba mindre i stuprör och mer mot samma mål.

Hur jobbar du med hållbarhet och service för att kunderna ska bli nöjdare?