Försäljningsstrategi, PR och digital marknadsföring

Med rätt strategi som grund ger ett metodiskt försäljningsarbete goda resultat. I tillväxtfaser är det extra värdefullt med en tydlig handlingsplan. Vascaia kickade igång försäljningen för ett tillväxtbolag.

BAKGRUND
Ett uppstartsbolag i snabb tillväxt behövde hjälp med försäljningsstrategi, PR och digital marknadsföring för att öka försäljningen inom B2B.

GENOMFÖRANDE
Vid uppstarten förtydligades uppdraget, mål och leveranser i samråd med uppdragsgivaren. För att hitta en struktur i försäljningsarbetet analyserades målgrupper, kanaler såsom hemsida, sociala medier, influencers, mässor mm. Genomlysning gjordes kring hur PR kunde fungera, vilka bransch-tidningar och journalistkontakter som var relevanta. Försäljningsstrategi och plan fastställdes. Kommunikationsstrategi med kommunikationsmål- och strategier, målgrupper, budskap och kanaler upprättades.

RESULTAT
Bolaget arbetade metodiskt enligt försäljningsstrategin. Efter ett halvår hade avtal har slutits med flera av de största distributörerna inom den valda målgruppen och försäljningen tog fart.