Finansiell kommunikation och PR

En börsintroduktion ställer många krav, inte minst på kommunikation, information och finansiell rapportering. Kontinuerlig, relevant och tillförlitlig information säkerställdes genom detta projekt.

BAKGRUND
Ett IT-företag planerar för en börsintroduktion på OMX. Ett företag ska ha beredskap att uppfylla den lagstadgade informationsskyldigheten i och med att ansökan om börsintroduktion har lämnats till börsen. Informationen från noterade bolag ska vara aktuell, konsekvent och tillförlitlig. Företaget behövde hjälp med att planera och förbereda en kontinuerlig och relevant kommunikation samt informera kunder och andra intressenter inför introduktionen.

GENOMFÖRANDE
Vid en börsintroduktion ställs nya och tuffare krav på verksamhetens kommunikation och finansiella rapportering. Det gäller både före, under och efter introduktionen. Vascaia utarbetade en plan för hur prospektet skulle hanteras ur ett kommunikativt perspektiv, och planerade för hur man skulle offentliggöra nyheter och annan information regelbundet och fortlöpande. Bolaget var, trots sin storlek, relativt okänt framför allt i storstadsregionerna. Därför lades särskilt vikt vid profilering av VD och upprättande av PR-plan.

RESULTAT
Projektet skapade förutsättningar för att media, analytiker, investerare och andra intressenter ska kunna följa företaget långsiktigt, även efter uppmärksamheten kring introduktionen. Bolaget, och framför allt VD, fick ökad uppmärksamhet i massmedia vilket bidrog till ett positivt intresse för företagets tjänster.