Våra konsulter

Välkommen att kontakta oss!

Vascaias konsulter kommer från olika bakgrunder. De flesta av oss har yrkeserfarenhet från chefsbefattningar på ledande nivå eller från olika typer av specialistroller. Med akademisk utbildning och praktisk erfarenhet från såväl näringsliv, myndigheter och kommuner har vi lätt att förstå utmaningar i affär, organisation och arbetsliv.

En bred kompetens ger oss möjlighet att arbeta med frågor från olika perspektiv. Vid behov stärker vi vårt team med specialiserade konsulter som vi  har samarbetsavtal med.  Detta ger ger både bredd och djup i vårt erbjudande.

Vill du komma i kontakt med någon av oss skriver du adressen enligt formatet: förnamn.efternamn@vascaia.se

Vi tar gärna emot förfrågningar via kontakt@vascaia.se

 

Birgitta Meijer

Managementkonsult

Specialiserad inom analys, strategi- och målbildsarbete, kultur- och värdegrundsarbete, förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, teamutveckling, chefsstöd.

 

Eva Bengtsson

Managementkonsult

Specialiserad inom analys, strategi, målbild. Organisationsutveckling. Kunddriven utveckling. Service Design. Innovation. Förändringsledning. Kommunikation. Ledarskap, teamutveckling, chefsstöd.

 

Cecilia Engström

Managementkonsult

Specialiserad inom affärs- och verksamhetsutveckling, ekonomi/controlling, organisationsutveckling, projektledning, förändringsledning.

 

Lasse Frisk

Senior konsult

Specialiserad inom chefscoachning, organisations-utveckling, utbildning,  workshopsledning.

Rebecca Klang

Organisationskonsult

Specialiserad inom ledarutveckling, grupputveckling och coachning.

 

Johan Skattner

Senior konsult

Specialiserad inom kundfokuserad försäljnings- och varumärkesutveckling. Utveckling av säljorganisationer för ett nära och lönsamt samarbete med de viktigaste kunderna.

 

Lena Gorringe

Senior konsult

Specialiserad inom Facility Management. Expert på att optimera drift av lokaler och kontor att passa verksamhetens krav på service och ekonomi.

 

Marie Morner

Senior konsult

Specialiserad inom Kundinvolverad tjänsteutveckling, konceptutveckling, Service design och Innovation, affärsanalys, förändringsledning vid digitalisering och införande av e-förvaltning, projektledning.

 

Gunilla Elg

Senior konsult

Certifierad coach specialiserad på karriär- och ledarcoaching med inriktning på rådgivning, gruppcoachning, seminarier och workshopledning.

 

Jan Peter Axelsson

Senior konsult

Specialiserad inom data analys, reglerteknik, statistik, process karaktärisering, kvalitetsuppföljning och validering. Kvalificerade tjänster till Life Science industri, högskolor och universitet.

 

Mikael Kressner

Senior konsult

Specialiserad inom teknisk projektledning.

 

Maj Bonde-Teir

Senior konsult

Specialiserad inom marknads-undersökningar med fokus på optimering av reklam och media. Projektledare inom marknadsanalys och multiklientuppdrag.

 

Tomas Wernant

Managementkonsult

Specialiserad inom affärsutveckling, marknadsanalys och strategisk marknadsföring.

 

Agneta Lundgren

Senior konsult

Specialiserad inom värderingsbaserad utveckling av ledare och ledningsgrupper, teamutveckling samt ICF certifierad coach på ACC-nivå.

 

Leif Ekstedt

Senior konsult

Specialiserad inom systemering och programutveckling, realtids- och hårdvaruprogrammering, telekommunikation, test och verifiering av hårdvaru-konstruktioner.

 

Barbro Svensson

Senior konsult

Teknisk expert på europeisk och nationell standardisering inom området sågade trävaror och dess produkter.

Anki Ottander

Senior konsult

Specialiserad inom ledarskap och HR med bred erfarenhet av HR-processer, ledarutveckling, chefsstöd/handledning och förändringsarbete.

 

Eva Swede

Senior konsult

Specialiserad inom verksamhetsutveckling, ledarskap och förändringsledning. Mål och strategier. Chefs- och medarbetarstöd. Företagskultur, kommunikation och teamutveckling. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Innovationsprocessen.

 

Susanna Lindvall

Senior konsult

Specialiserad inom kommunikation, lobbyverksamhet,  organisationsutveckling och projektledning.

 

Terje Andersson

Senior konsult

Specialiserad inom medarbetardriven innovation och ledarskap för innovationsdrivet arbete.

 

Anders Lindqvist

Senior konsult

Specialiserad inom affärsrådgivning och coaching av bolag i olika tillväxtfaser.

 

Åsa Edlund

Konsult

Specialiserad inom e-Learning. Manus och produktion av e-learningtjänster.

 

Tomas Read

Senior konsult

Specialiserad inom processutveckling, informationshantering och logistik.

Percy Tollebrant

Senior konsult

Specialiserad inom ledarskap. Interimschef med erfarenhet från både näringsliv och kommun.

Peter Westerståhl

Senior konsult

Specialiserad inom marknadsundersökningar och kundanalyser. Specialist på att optimera lönsamheten i reklam och media.

 

Mikael Fallenius

Managementkonsult

Specialiserad inom affärsutveckling, marknad och försäljning.

 

Birgitta Oresved

Senior konsult

Specialiserad inriktad på affärs-och verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, förändringsledning.

 

Claes Olof Svensson

Senior konsult

Specialiserad inom teknisk projektledning.

 

Pia Rohdin

Managementkonsult

Specialiserad inom krishantering, marknadsstrategi, affärsplanering och kundinvolverad tjänsteutveckling.

 

Fia Hobbs

Senior konsult

Specialiserad inom stresshantering, friskvård och samtalsterapi.

 

Maria Söderstam

Managementkonsult

Specialiserad inom affärsutveckling, strategisk kommunikation, digitalisering.

 

Catherine B Read

Senior konsult

Specialiserad inom omställning, karriärrådgivning, rekrytering, rehabilitering.

Ingela Johansson

Senior konsult

Specialiserad inom ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.