Organisation och ledarskap

Ökad handlingskraft och effektivitet

Det moderna arbetslivet med ökad digitalisering och automation men också värderingsskiften och globalisering utmanar invanda arbetssätt och organisationsmodeller. Nya krav och förväntningar ställs på företagens sätt att leda och organisera sin verksamhet.

Flexiblare organisationer är en framgångsfaktor för att kunna ställa om vid förändringar i omvärlden. Det påverkar både ledarskapet och medarbetarskapet. Ledare behöver fokusera mer på tillit än kontroll. Medarbetarna på att i högre utsträckning kunna leda sig själv.

Att ha kunskap om mänskligt beteende, vad som driver och motiverar är en av de viktigaste faktorerna i ledarskapet.

Vi har erfarenheten och metodiken och får helt enkelt förändring att hända.

01.

Det moderna arbetslivet

Framtidens arbetsliv innebär nya utmaningar och möjligheter. Det krävs ett annat sätt att organisera, nya arbetssätt och ett annorlunda förhållningssätt än vad många är vana vid.

02.

Ledarskap

Vi adresserar både det strategiska perspektivet – vision, målbild, struktur, arbetssätt – och det mänskliga perspektivet – värderingar, beteenden, gruppdynamik.

03.

Organisation

Vi stödjer eller driver olika typer av förändringsprojekt. Det kan handla om omorganisation där enheter slås samman, förändrat arbetssätt föranlett av digitalisering mm.

04.

Effektiva team

Vi utvecklar människor att fungera tillsammans som effektiva team. Det kan handla om högsta ledningen, ett projektteam, eller ett arbetslag inom produktionen.

05.

Coachning

Coachning är ett kraftfullt verktyg för chefer som vill bli mer effektiva i sitt ledarskap. Vascaias certifierade coacher arbetar inom ett brett område.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.