De flesta företag har bara utforskat en bråkdel av sin innovationsförmåga. Det finns smarta sätt att engagera medarbetare och göra idéprocessen synlig och mätbar.

Innovationsförmågan är idag en av våra största utmaningar.

Den som står stilla går i verkligheten bakåt. Innovativa sätt att utveckla sin affär blir alltmer oumbärlig för att företag och organisationer ska finnas kvar och utvecklas. Men var finns innovationerna, hur kan man hitta och utveckla innovationsförmågan och utveckla den till affärsfördelar?

Hur kan vi hjälpa till

Vi kan inspirera till perspektivbyte, kreativa idéer och praktisk tillämpning för framgångsrik utveckling av verksamheten. I vår verktygslåda finns beprövad metodik för både kunddriven och medarbetardriven innovation. Vi ger stöd för hur ni tillsammans med era kunder kan hitta de verkliga innovationspotentialerna och hur ni tar dem vidare i det dagliga arbetet. Och handleder kring hur en unik och öppen innovationsprocess kan sättas upp för samverkan mellan era kunder och medarbetare. Med vår metod kan människor med olika bakgrund och kompetens tillsammans höja kreativiteten och innovationsförmågan samtidigt som informationsutbytet förbättras och motivationen ökar i hela organisationen. På så sätt kan ni skapa en bestående innovationsförmåga som ger nya kundvärden och ökar affärsnyttan. Dessutom kommer medarbetarnas engagemang att öka radikalt.

Våra experter inom Innovation har bred kunskap och erfarenhet inom både kund- och medarbetardriven Innovation samt Innovativt ledarskap dvs. hur man skapar en bestående Innovationsförmåga i en organisation. Genom samarbete med MTC stiftelsen har vi tillgång till forskningsbaserad metodik för kundinvolverad tjänsteutveckling. Vårt samarbete med Innovatörerna ger oss beprövade verktyg för medarbetardriven innovation. Vi har också tillgång till digitala dialogverktyg som kan underlätta och stödja i innovationsarbetet.

Workshop – strategi för utveckling och innovation

Hur ska man tänka för att ta fram en strategi som leder till utveckling och innovation? Hur får man hela organisationen att arbeta på ett sätt som leder till nya affärsmöjligheter?

Oftast krävs inte ny teknik eller helt nya uppfinningar. Istället handlar det om att kombinera det man redan har och kan på ett nytt sätt. Så skapades tidningen Metro där skillnaden var distributionssättet, minivanen som var en kombination av kombibilens körbarhet och vanens utrymme samt IP-telefoni där befintligt internet och datorer skapade ett nytt sätt att möta behovet av att kommunicera med varandra.

Det går alltså skapa helt nya kunder och erbjudanden genom att utveckla nya produkter och tjänster av de kompetenser och erfarenheter som redan finns i organisationen, utan att behöva komma på något nytt och revolutionerande. Genom att involvera samtliga medarbetar och ta till vara på den samlade kunskapen i organisationen ökar möjligheterna till att hitta nya innovativa möjligheter. Det kräver bara lite ledarskap, struktur och metodstöd.

På workshopen varvar vi föreläsning med mycket praktiskt arbete i en kreativ innovationsprocess där ni får träna er i olika metoder för att strukturera ert utvecklingsarbete.

Du får:

  • Kunskaper, metoder och verktyg för att skapa en strategi som leder till långsiktig framgång genom utveckling och innovation.
  • Träna på en kreativ innovationsprocess med tillhörande metoder och processer som involverar hela organisationen.

Workshopen leds av Terje Andersson, Innovation & Business Manager på Vascaia AB, med mångårig erfarenhet av utveckling och innovationsfrågor i såväl privata näringslivet som idéburna organisationer.


Inspiration till Innovation

Vi håller inspirationsföredrag och workshops på din arbetsplats. Programmet kan skräddarsys utifrån olika behov. OCH det kan genomföras digitalt exempelvis via Teams eller Zoom.

Du får inspiration och ny kunskap. Vi bidrar med praktisk erfarenhet för utveckling av nya affärsidéer.

Välkommen att kontakta oss här för ett skräddarsytt upplägg för din organisation.

Vi hjälper dig att tänka nytt och hitta innovativa och smarta lösningar!

Tackla innovationsutmaningen

Sagt om Innovationsworkshopen

Hanken Fortbildning, Svenska Handelshögskolan i Vasa, har i flera år anlitat Terje Andersson i våra ledarskaps- och utvecklingsprogram för att belysa kreativa arbetsmetoder, innovationsutveckling och kreativt ledarskap.

Det har alltid kännts tryggt att lägga genomförandet av utbildningsdagar eller workshops i hans händer. Samarbetet fungerar perfekt och utvärderingarna från deltagarna är i toppklass. Tillsammans har vi också utvecklat nya typer av workshops  för regionala utvecklingsbehov.

Jag kan varmt rekommendera Terje för liknande uppdrag. André Österholm, Direktör, Svenska Handelshögskolan, Hanken Fortbildning Vasa

För mer information kontakta eva.bengtsson@vascaia.se