Företag över hela världen tar nu stora kliv i omställningen mot ökad hållbarhet. Det kan handla om affärsmodeller, hur man producerar, vilka material som används, hur transporter sker och inte minst hur man kommunicerar med omvärld och kunder.  

Hållbarhet flyttar in i finrummet först när verksamhetens gröna strategi är en del av företagets vision. Att skapa en integrerad grön strategi” behöver inte vara tungt och svårt. Med rätt verktyg och fokus är det inte svårare än någon annan förändring. Det behöver inte ens vara en förändring utan är bara ytterligare en dimension. Det viktiga är att förflytta synen på hållbarhet från att vara en kostnad i resultaträkningen till att bli en tillgång i balansräkningen. Det handlar om att skapa mervärden inte bara för aktieägarna utan för alla intressenter:  medarbetare, kunder, leverantörer och samhället.

Gröna hygienfaktorer

Gröna hygienfaktorer borde vara en integrerad del av verksamheten. De flesta företag gör redan idag hållbara val, så som att källsortera kontorets avfall, välja lågenergilampor eller koldioxidkompensera flygresor. Det går att ta hållbarhetsarbetet betydligt längre. Intern dialog och omvärldsbevakning är ett par värdefulla steg.

Greenwashing – fel väg att gå

Att kommunicera hållbarhet behöver inte vara svårt, men ibland blir det både urvattnat och felaktigt. När varumärken vill förstärka sin ”gröna strategi” genom att överanvända begreppet ”hållbar” handlar det om sk. “greenwashing”. Att lägga resurser på att marknadsföra produkter och tjänster som mer miljövänliga än de faktiskt är, ger inte rätt effekt. I Sverige är det inte heller tillåtet att använda påståenden som miljövänlig, hållbar och grön utan förklaring.

Ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå

Våra experter hjälper din verksamhet till en långsiktigt bättre affär genom strategiskt hållbarhetsarbete som ger direkta ekonomiska vinster. Vi går från inventering och analys till förslag på åtgärder och smarta val som gör hållbarhetsarbetet framgångsrikt på alla plan. Några exempel:

 • Rådgivning och inspiration
 • Identifiering av vinster med hållbarhetsarbetet
 • Analys av nuläge, risker och konsekvenser
 • Policy och processer
 • Kommunikationsplan
 • Praktiskt kommunikativt stöd

Mer om hållbarhet

I erbjudandet ingår:

 • Inventering och analys av nuläge och förbättrinsgpotential
 • Aktivitetsplan med konkreta åtgärdsförslag

Vi arbetar i workshopformat och resultatet blir en handfast aktivitetsplan för att kunna uppgradera hållbarhetsarbetet.

Vid behov kan vi bidra med coaching för genomförande samt stöd för intern och extern kommunikation för  processen.

Hållbarhetsarbete är en förutsättning för framgång i alla typer av verksamheter, oavsett storlek och bransch.

Vascaias experter belyser verksamhetens möjligheter till strategiskt hållbarhetsarbete som ger både direkta och långsiktiga värden.

De 17 globala målen som ska vara uppfyllda 2030 sätter agendan för en hållbar framtid.

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet