Våra experter inom affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring och beteendevetenskap arbetar med olika typer av analyser som ger underlag till effektiv marknadsföring. Det kan handla om omvärld och trender, kundbehov, marknadspotential, konkurrenter, affärsutvecklingsbehov eller utvärderingar i uppföljningssyfte.

  • Vi genomför analyser och tar fram marknads- och kundstrategier som guidar på vägen mot tillväxt och lönsamhet
  • Vi arbetar med ett flertal metoder exempelvis: kundinvolvering, kundresa, djupintervjuer, gruppintervjuer, digitala workshops, observationer och enkätundersökningar.
  • Vi utbildar och tränar din säljorganisation att bli mer effektiv i sin kundbearbetning – på alla nivåer. Från konsultativ försäljning, telefonförsäljning till kundservice och bemötande.

Genom vårt samarbete med stiftelsen MTC (Marknadstekniskt Centrum) har vi tillgång till och är certifierade i KIT metoden (KundInvolverad Tjänsteutveckling) – en unik metod som går på djupet och fångar kundernas dolda behov som underlag för utveckling av Innovationspotentialer och nya tjänster. Läs mer om Kunddriven utveckling och Service Design.