Affär & Verksamhet

Global konkurrens är inte bara ett hot utan en realitiet

Konkurrenter finns överallt, kunderna är välinformerade och prispressen utpräglad. Den digitala utvecklingen driver på. Hur utvecklar man och behåller affären i en sådan situation?

Vårt team inom affärs- och verksamhetsutveckling stödjer organisationer i att möta förändring och hitta nya möjligheter. Det kan handla om att få processer på plats som ökar organisationens förmåga till nytänkande och innovation. Eller hur man blir bättre på att skapa verkligt värde och en bra upplevelse för kunderna för att öka lojalitet och lönsamhet.

Vi länkar strategier med människor!

01.

Marknad och försäljning

En bra analys är en viktig grund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Den ger tyngd och ökad säkerhet i strategi- och målbildsarbete, ger relevanta underlag för beslutsfattande och marknadsbearbetning. Den visar också vägen till genomtänkta åtgärdsförslag och en bättre måluppföljning.

02.

Strategisk förändring

De flesta verksamheter har inte brist på idéer eller strategier. Istället sliter man med att få planerade förändringar att hända. Det största hindret för förändring är ofta den mänskliga faktorn. Vi stödjer ledning och organisation i att förverkliga strategier och mål genom stöd för att få förändring att hända.

03.

Kunddriven utveckling – Servicedesign

Djup kunskap om kundernas behov krävs för att utveckla tjänster eller produkter som löser kunden problem och samtidigt ger en bra upplevelse. Med vår kunskap och metodik baserad i tjänsteforskning och konsument-psykologi beskriver vi Innovationspotentialer som visar var satsningar får störst effekt.

04.

Ökad Innovationskraft

Den som står stilla går i verkligheten bakåt. Innovativa sätt att utveckla sin affär blir alltmer oumbärlig för att företag och organisationer ska finnas kvar och utvecklas. Men var finns innovationerna, hur kan man hitta och utveckla innovationsförmågan och utveckla den till affärsfördelar?

05.

Life Science

We use proven methodology and consider it our prime mission to transfer competence and knowledge to our clients. Together with our clients we create cost-effective solutions within life science through customized approaches using our knowledge and long experience in the pharma industry.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.