Utbildning av chefer för att minska korttidssjukskrivning

Strategisk ledning och utveckling
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett verksamhetsområde i en kommun hade stora problem med högt antal korttidssjukskrivningar.  För att komma tillrätta med problemen tog ledningen beslut om att vidta åtgärder i form av ett erbjudande om utbildning för cheferna och de korttidssjukskrivna medarbetarna.

Lösning

Cheferna fick utbildning i att hålla samtal och föra dialog runt svåra ämnen. De korttidssjukskrivna medarbetarna fick utbildning i hur olika sjukdomstillstånd och friskfaktorer kan påverka den egna hälsan. Insatsen genomfördes löpande i hela organisationen under en längre tidsperiod. Utbildningen för cheferna omfattade kortare teoriavsnitt, dialog om svåra samtal samt träning i att själv leda en vardaglig dialog runt arbetet och svårare ämnen. Till sin hjälp fick cheferna en verktygslåda som presenterades i teoriavsnittet. Ämnena och metoderna för samtalsträning valdes utifrån chefernas vardag och behov. Grupperna bestod av 4-8 chefer per tillfälle.

Resultat

Utvärderingen visar att cheferna upplevde att utbildningen var praktisk och användbar och att den underlättade deras arbete i vardagen.  Ett extra plus var att de fick tillgång till samt träna på enkla och effektiva verktyg. Igenkänningsfaktorn i metoder och situationer var hög hos vissa av cheferna samtidigt som de uppskattade att påminnas om och få träna på de svåra samtalen, om och om igen. För vissa chefer var mycket av innehållet nytt. Det upplevdes som mycket positivt att utbildningsgrupperna omfattade chefer med olika erfarenheter och kompetens då man lärde sig mycket genom erfarenhetsutbyte.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.