Omställning till cirkulär ekonomi

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett regionalt avfallsbolag hade startat en ny eftersorteringsanläggning. Målet var att minska koldioxidutsläpp relaterade till plast i avfallet samt att öka omställningen till cirkulär ekonomi. Det fanns nu behov av att identifiera åtgärder och handlingsplan för att nå anläggningens omställningsmål på några års sikt.

Genomförande

En grupp chefer och medarbetare involverades för att ta fram förslag på konkreta utvecklingsmöjligheter för att nå målen. I en kreativ och läraande process utvecklades, utvärderades och prioriterades förslag. Gruppen fick också träning i olika praktiska metoder för verksamhetsutveckling.

Resultat

En strukturerad handlingsplan med handfasta åtgärder och tidplan för att öka omställningen till cirkulär ekonomi togs fram. Fem konkreta åtgärder prioriterades för att få ett effektivt genomförande. Åtgärderna är högt prioriterade och kommer att följas upp enligt en  implementeringsplan.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.