Kundupplevelsestrategi

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett globalt företag i vitvarubranschen vill bli genuint kundorienterade och ge konsumenterna ännu bättre upplevelser. Med ökande konkurrens och förändrade köpbeteenden påverkades affärer och lönsamhet och en en kundupplevelsestrategi stod högt på agendan.

Genomförande

Metoden kundinvolverad tjänsteutveckling (KIT) användes för att få fram fördjupad insikt om konsumenternas värdeskapande processer och identifiera konkreta utvecklingsmöjligheter. Innovationspotentialer gav konkret underlag till utveckling av en kundupplevelsestrategi och konkreta utvecklingsmöjligheter.

Resultat

Med fördjupad insikt om konsumenternas värdeskapande processer, en ny kundupplevelsestrategi och fokuserat utvecklingsarbete förbättrades kundupplevelsen bl a i digitala kanaler och servicemöten. För att få in ett nytt "mindset" hos medarbetare genomfördes workshops och ett tvärfunktionellt förändringsarbete startades, vilket givit positiv effekt.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.