Employer Branding – säkerställer konkurrenskraft och lönsamhet!

Många företag och organisationer står inför betydande strategiska utmaningar för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet. För att säkerställa en långsiktigt god företagsutveckling blir det allt viktigare att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

Att ha en tydlig identitet på kompetensmarknaden är ett av de effektivaste sätten att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ett starkt Employer Brand (arbetsgivarvarumärke) bidrar till att företagets varumärke stärks, vilket ger ytterligare positiva effekter som ökad lönsamhet och sänkta rekryteringskostnader.

Många företag saknar ett formellt program för att positionera och placera arbetsgivarvarumärket till presumtiva och nuvarande medarbetare.

Hur kommer man igång?

Med vår metod för utveckling och implementering av företagets arbetsgivarvarumärke skapar vi ett konkret beslutsunderlag som direkt kan användas i den strategiska planeringen och i det operativa arbetet.  Arbetet kan exempelvis omfatta:

  • Utveckling av organisationens ”Employer Brand” baserat på övergripande affärsstrategi, vision och mål
  • Säkerställande av synergier med företagets övergripande varumärke (Corporate Brand)
  • Differentiering gentemot konkurrenterna
  • Modell för effektiv kommunikation genom hela kompetensförsörjningsprocessen

Genom att systematiskt inhämta, strukturera och omvandla kunskap till strategier och handfasta aktiviteter tar vi ett helhetsgrepp utifrån företagets övergripande vision och mål och säkerställer grunden för ett starkt Employer Brand som särskiljer företaget från konkurrenterna.

Spara

Spara