Chef eller ledare eller både och? Alla chefer är inte ledare och alla ledare är inte chefer. Att vara chef och ledare är en ständig utvecklingsresa, förväntningarna från omgivningen är stora och ibland behöver man bollplank och stöd för att komma vidare.

Vanliga utmaningar i ledarskapet är att våga testa nya sätt, exempelvis att vända på perspektivet och titta utåt mot kund, söka svaren tillsammans med medarbetarna och hitta ett smartare samspel som kan ge ett större värde, både för organisationen och för kunderna. Som ledare kan du påverka medarbetarnas motivation, engagemang och tillit. Vad är din styrka och vad behöver du utveckla?

Hur kan vi hjälpa till?

Med insikt om mänskligt beteende kan vi hjälpa ledare att skapa motivation, handlingskraft och effektivitet på riktigt. Tillsammans inventerar vi nuläget och får insikt om vad som är viktigast att prioritera och agera på just nu.

Exempel på frågeställningar som vi adresserar:

 • Är riktning och målbild tydlig för alla?
 • Leder värdegrunden till önskade beteenden?
 • Behöver ledarskapet anpassas för att få med alla på tåget?
 • Kan medarbetarskapet och självledarskapet utvecklas?
 • Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Vi designar och genomför utvecklingsprogram för ledare på olika nivåer. Exempelvis:

 • Effektiv ledningsgrupp
 • Ledare i linjen
 • Leda utan att vara chef
 • Utvecklingssamtal och ”svåra” samtal
 • Konflikthantering

Vilka blir effekterna?

 • Bättre samspel
 • Ökad öppenhet och tillit – relationerna förbättras, missförstånd minskar, integrationen ökar
 • Engagemang och motivation ökar – energi och fokus på rätt saker

”Vascaia har hjälpt oss att utveckla ett 100-tal chefer. Tema har varit affärsutveckling och värderingsstyrning. Ökad motivation, engagemang och förståelse för chefsrollen driver nu verksamheten framåt mot vision, målbild och strategier. En ensad kultur och tydlig värdegrund guidar oss mot hållbar utveckling. Struktur och kultur går hand i hand. HR/Kommunikationsdirektör

”Tillsammans med Vascaia har vi arbetat fram en strategisk ledarplattform som beskriver vilka förmågor och beteenden som krävs för att attrahera och behålla medarbetare. Vi i ledningsgruppen har fått ökad insikt om oss själva, har en gemensam agenda, förstår vikten av helhetssyn på vår affär – allt i syfte att skapa mervärde för våra kunder”. Generaldirektör i myndighet

 

 

 

Spara

Så får du större genomslag som ledare

Det är inte helt enkelt att veta hur ditt beteende som ledare uppfattas av dina medarbetare. Inte minst kan det uppfattas olika beroende på situation och grupp. Ett agerande som uppfattas som drivande och stimulerande för en medarbetare kan uppfattas som buffligt och okänsligt för en annan.

Med IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – får du insikt om hur du uppfattas av kollegor och medarbetare. Genom förståelse för egna och andras styrkor blir det möjligt att stärka samarbetet och utveckla en värdeskapande, hållbar verksamhet.

IDI handlar inte om din personlighet utan ger input kring hur du upplevs och vilken roll du tar i ett givet sammanhang. Med denna kunskap kan du bättre anpassa och optimera ditt ledarbeteende för att skapa dynamik och handlingskraft i en grupp.

Spara