Så kommer man igång med innovationsarbetet

Låter det komplicerat att arbeta med utveckling av innovationer? Det behöver det inte vara. Som med allt annat man inte gjort tidigare så krävs bara lite kunskap och träning. ”Att

Share
Så blir din verksamhet effektivare på riktigt

God arbetsmiljö och engagerade medarbetare har direkt samband med en verksamhets produktivitet och lönsamhet, det visar flera aktuella studier. Men hur vet man vilka åtgärder som ger bäst effekt. Och

Share
Ditt ledarskap gör skillnad i osäkra tider

I osäkra tider är det du som ledare som har ansvar för att tänka strategiskt, säkra att handlingsplaner genomförs och att information når ut till medarbetare när de behöver känna

Share
Söker du inspiration till innovation?

Covid 19, kris, permitteringar och uppsägningar. Sverige och stora delar av världen befinner sig i ett nytt läge. Inte minst alla småföretag som saknar möjlighet att bygga upp stora reserver

Share
Vet du HUR din kriskommunikation når fram?

Coronaviruset har verkligen blivit ett test av hur en lednings beslut och intentioner når ut. Och om de når ut på samma sätt till alla, och uppfattas lika av alla.

Share
Planera för normaliserad verksamhet hos dina kunder nu!

Har dina kunder stängt dörren under Corona-epidemin eller går dörren att öppna på glänt? För att ha ett försprång när läget börjar normaliseras igen behöver du göra en del avvägningar

Share
Varför tog Corona oss på sängen?

Hur ser er krisplanering ut för händelser som ligger utom företagets kontroll? När vi tänker på kriser och incidenser, tänker vi ofta på fysiska händelser som olyckor och bränder eller

Share
Från insikt till rätt kundupplevelse

Verkligt kundvärde är avgörande för hållbar konkurrenskraft, det vet alla som jobbar med strategisk affärsutveckling. Den kritiska framgångsfaktorn för att skapa rätt kundupplevelse är djup förståelse för kundernas drivkrafter, behov

Share
Så motiverar du dina medarbetare

De flesta chefer har någon gång brottats med medarbetare som tappat motivationen. Omotiverade medarbetare riskerar inte bara att förpesta stämningen på jobbet och själva må dåligt. Flera studier visar att

Share
Nudging – en knuff i rätt riktning

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning visar tydligt att vi i beslutssituationer i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Insikterna ligger till grund

Share