Det moderna arbetslivet

En transformation som vänder upp och ned på arbetsplatsen. Låt det inte vända upp och ned på din verksamhet.

Digital transformation. Aktivitetsbaserade arbetssätt. Det nya arbetslivet. Kärt barn har många namn men i slutänden har detta med människor att göra. Människor skall erbjudas möjlighet att utvecklas, vara produktiva och kreativa. Och arbetsplatsen finns där du har uppkoppling.

Välkommen till vår värld. Vi hjälper företag och organisationer att utveckla arbetsplatser som främjar kommunikation och arbetssätt som bättre tar tillvara alla medarbetares potential.

Ta ett kliv in i framtiden och vinn konkurrensfördelar.

För gör inte ni det, så gör någon annan det.

Vi hanterar helheten – både människa och arbetsmiljö.

Vi hjälper er ställa de viktiga frågorna.

Aktivitetsbaserat arbetssätt – är det rätt för oss?

Allt fler företag överväger att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) på sina kontor. Det man vill uppnå är en fysisk plats för medarbetarna som är stimulerande och kreativ samtidigt som det ges möjlighet till spontana möten och idéutbyte, ökat samarbete över gränser och flexibilitet genom ge möjlighet att välja arbetsplats efter aktivitet. Att sänka de fasta kontorskostnader är ofta ett viktigt mål.

Innan ni bestämmer er för aktivitetsbaserat arbetssätt och sätter igång processen, ställ er följande frågor:

  • Vad vill ni uppnå?
  • Är ledningen och cheferna med på tåget?
  • Stödjer tekniken det nya arbetssättet?
  • Vem tar ansvar för implementeringen?
  • Har ni gjort tillräckliga förberedelser?

Ett lyckat projekt bygger på bra underlag

Det fysiska kontoret är som toppen av isberget, det är bara 10% som är synligt vid första ögonkastet. 90% ligger under ytan och omfattar exempelvis organisation, arbetssätt ledarskap, kultur och varumärke.  Därför menar vi att det inte alltid räcker med en traditionell behovsanalys som svarar på frågorna, hur många skrivbord som behövs, hur många medarbetare är stationära, antal hyllmeter förvaring mm.

Vi har nycklarna till hur er verksamhet kan utformas utifrån era behov och som stödjer ett modernt arbetssätt.

Effektivitet och samarbete i den nya miljön

Har ni säkerställt att ledare och medarbetare får förutsättningar att lyckas i det nya?

Vi hjälper er att etablera effektiva samverkansformer med utgångspunkt från ”jaget” och ”laget”. Och skapar insikt om vilka beteenden som kommer krävas för att trivas och lyckas i den nya miljön.

Vi inventerar vad som förväntas av människorna i den nya miljön. Det kan gälla att planera sitt arbete, både individuellt och för teamet, samt att skapa spelregler och nya överenskommelser. Tillsammans med ledaren och teamet säkerställer vi att verksamhetens mål och vägen dit blir tydlig.

När medarbetarna själva styr tid och plats för arbetets utförande krävs ett nytt ledarskap. Vi hjälper chefer att hitta nya förhållningssätt och tekniker för att framgångsrikt leda sina medarbetare och team på distans.

Vi håller ihop helheten

Behov av transformation är ofta det som initierar lokalförändringar. Ett modernt kontor kräver ett modernt ledarskap och ett modernt arbetssätt. Ett framgångsrikt kontorsprojekt kräver ett team som inte bara förstår och kan den mänskliga dimensionen och den fysiska utformningen utan som förstår hur de två samverkar.

Våra konsulter har erfarenhet och kompetens att driva både lokalprojekt och förändringsleda organisationer till nya arbetssätt. Vi erbjuder team som genomför de delar av projektet där ni behöver förstärka er egen kompetens eller så driver vi hela projektet och leverera en nyckelfärdig arbetsplats.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Tveka inte att kontakta oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.