Aktuellt

Att leda i kris

Den situation vi befinner oss i just nu med Covid-19 och pandemi vänder upp och ner på både verksamheter och människor. Vi reagerar och agerar olika, en del blir handlingsförlamade,

Ditt ledarskap gör skillnad i osäkra tider

I osäkra tider är det du som ledare som har ansvar för att tänka strategiskt, säkra att handlingsplaner genomförs och att information når ut till medarbetare när de behöver känna

Söker du inspiration till innovation?

Covid 19, kris, permitteringar och uppsägningar. Sverige och stora delar av världen befinner sig i ett nytt läge. Inte minst alla småföretag som saknar möjlighet att bygga upp stora reserver

Vet du HUR din kriskommunikation når fram?

Coronaviruset har verkligen blivit ett test av hur en lednings beslut och intentioner når ut. Och om de når ut på samma sätt till alla, och uppfattas lika av alla.

Planera för normaliserad verksamhet hos dina kunder nu!

Har dina kunder stängt dörren under Corona-epidemin eller går dörren att öppna på glänt? För att ha ett försprång när läget börjar normaliseras igen behöver du göra en del avvägningar

Varför tog Corona oss på sängen?

Hur ser er krisplanering ut för händelser som ligger utom företagets kontroll? När vi tänker på kriser och incidenser, tänker vi ofta på fysiska händelser som olyckor och bränder eller

Tackla innovationsutmaningen – involvera medarbetarna!

Det behövs effektivt innovationsarbete för att klura ut vad kunderna vill ha Vad skulle hända om så lite som 5 % av alla idéer som diskuteras runt fikabord och i korridorer

Så blir din verksamhet effektivare på riktigt

Flera aktuella studier visar att god arbetsmiljö och engagerade medarbetare har ett direkt samband med en verksamhets produktivitet och lönsamhet. Det brukar alltid finnas något som kan bli ännu lite

Från insikt till rätt kundupplevelse

Verkligt kundvärde är avgörande för hållbar konkurrenskraft, det vet alla som jobbar med strategisk affärsutveckling. Den kritiska framgångsfaktorn för att skapa rätt kundupplevelse är djup förståelse för kundernas drivkrafter, behov

Så skapar du en högpresterande framgångskultur

Det handlar om människor. Att identifiera grundläggande beteenden som behövs nu och i framtiden. Och att attrahera talanger och ge dem förutsättningar att göra ett bra jobb. Tillsammans. Låter ju

Så motiverar du dina medarbetare

De flesta chefer har någon gång brottats med medarbetare som tappat motivationen. Omotiverade medarbetare riskerar inte bara att förpesta stämningen på jobbet och själva må dåligt. Flera studier visar att

Varför lyckas vissa arbetsplatser engagera medarbetarna i förändringsprocesser bättre än andra?

Varför tappar vi i effektivitet och produktivitet i och under förändringsprocesser? Vad är det som sätter käppar i hjulet?  Folkhälsovetaren Marcus Strömgren har belyst frågan i sin avhandling om verksamhetsutveckling.

Nudging – en knuff i rätt riktning

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning visar tydligt att vi i beslutssituationer i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Insikterna ligger till grund

Vem arbetar bäst i öppna landskap?

Två svenska forskningsstudier visar att nöjdheten med aktivitetsbaserade kontor varierar kraftigt beroende på vilka arbetsuppgifter medarbetarna har. Denna insikt ger intressanta aspekter för alla som funderar på att införa aktivitetsbaserade

Arbete är något man gör – inte en plats man går till

Lokalkostnaden är 20% av ett genomsnittligt företags totala kostnader. Mycket pengar, men betyder det att man måste vända upp och ner på kontoret och följa med i trenden – ”Framgångsrika

Den nya gränslösheten är här för att stanna.

Redan 2009 publicerade Unionen rapporten ”Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet – en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Rapporten i sin tur baserades på en undersökning genomförd av IPSOS-Eureka

Seminarium 14 september – Resenären i fokus – en nyckel för att få fler att åka med kollektivtrafiken

Vad säger forskningen, branschen och vad säger resenärerna? Varför kundinvolvera? Hur gör man? Vilka effekter ger det? Är du nyfiken på vad aktuell forskning säger om resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö väcker känslor

Inlägg av Eva Bengtsson 2017-04-18. Ta vara på medarbetarnas erfarenheter, fundera på vad ni vill med verksamheten, se till att det finns ”extra rum” och satsa på ledarskapet. Det är några

För ökad framgång – gräv där du står och utveckla det du har!

Inlägg av Terje Andersson 2017-04-10. Det enklaste framgångskonceptet för de flesta verksamheter är att göra det som man är riktigt bra på så ofta som möjligt. På det viset använder

Verksamhetsnära förändringar ställer krav på närvarande chefer

I en artikel från Dagens Medicin, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning på ledarskap och organisation, att ensamma chefer riskerar att bli syndabockar och att “första linjens chefer lägger 8 % av

Trygghet avgör om teamarbetet blir effektivt

Inlägg av Eva Bengtsson 2017-11-13. I slutet av 2015 kom Google med en intressant rapport om vilka faktorer som är viktigast för ett effektivt teamarbete. De hade gjort en översyn

Hur blir man en digital chef?

Inlägg av Eva Bengtsson 2016-09-21. Den pågående digitaliseringen är vår tids största paradigmskifte. Tekniska landvinningar ändrar snabbt människors sätt att leva. Den digitala transformationen skapar nya möjligheter och utmaningar till

Bli mer intressant för dina kunder

Inlägg av Eva Bengtsson 2016-09-19. I dagens samhälle verkar de flesta organisationer på en mogen marknad, de betyder att det finns två sätt att konkurrera om kundernas gunst, antingen genom

DesignThinking och innovation

Vascaia leder Dataföreningens nätverk Service Design och Innovation, ett forum för alla som är intresserade av att skapa bättre tjänster, innovationer och upplevelser. Den senaste nätverksträffen 4 april samlade ett stort antal

Innovationsarbete med användarna i fokus

Vascaia leder Dataföreningens nätverk Service Design och Innovation. Den 21 januari var temat erfarenhetsutbyte kring användarinvolvering. Eva Bengtsson och Marie Morner Jansson, båda specialiserade inom kundinvolverad tjänsteutveckling, berättade om erfarenheter

Öppen Innovation

Vascaia leder en Innovationsworkshop på Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa.  Workshopen – “Innovationsstation Österbotten” – som ingår i Hankens öppna program, Forum Innovationskraft, riktar sig till lokalsamhällets invånare, föreningar, mikroföretag

Vascaia leder nätverk inom Service Design och Innovation

Eva Bengtsson och Marie Morner Jansson från Vascaia är nya nätverksledare i Dataföreningens nätverk “Service Design och Innovation”.  Kunddriven tjänsteutveckling är ledorden för nätverket och receptet på framgång i dagens hårt

Arkiv

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.